Alle opslag

Under "Alle opslag" vil vi have fokus på nyheder og oplysninger, som er relevante for vores pårørende og beboere.

Ligger du selv inde med en nyhed eller en historie, som du gerne vil dele med os og pårørende på Sølund, er du velkommen til at sende os en mail på pf@pf-solund.dk

Juni 2024

Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 3. juni 2024

06.06.24/LJ


Som det vigtigste punkt på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen skulle bestyrelsen konstituere sig. 


Vi ønsker velkommen til 2 nye medlemmer i bestyrelsen. 

Gitte Steen Ebbesen (best.medlem), som er moster til Mia i Hus 2 og

Tanja Bonde Rasmussen (suppleant), som er halvsøster til Johanne i Hus 41.


Og vi siger farvel og tak for godt samarbejde til Karl Højbjerg og John Simonsen, som ikke ønskede genvalg ved generalforsamlingen.


Læs nærmere i referatet om de øvrige emner, som blev drøftet.


Referatet - læs her


Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


FOKUS-BLADET FOR JUNI 2024


Læs allerede nu den elektroniske udgave af

FOKUS-bladet for juni 2024.


Så behøver du ikke vente på, at bladet

lander i din postkasse.


God læselyst...


Tryk på fotoPårørendeforeningen har afholdt

generalforsamling 2024

05.06.24/LJ


Generalforsamlingen blev afholdt den 7. maj 2024 i kantinen ved festsalen på Sølund. Også i år havde vi fornøjelsen at have besøg af Landsbylederen Anne-Marie Kruse.


Køkkenet havde lavet en lækker buffet med tapasretter. Der var enighed om, at det var en god start på mødet. Stor tak til køkkenet!


Landsbyleder Anne-Marie Kruse

Landsbylederen fortalte om "Vores fælles udvikling i Landsbyen Sølund" og du kan læse folderen her.

Læs folderen


Formandens beretning

Formanden Margit Ponsaing gennemgik sin beretning om bestyrelsens arbejde igennem 2023.

LÆS BERETNINGEN HER


Regnskabet for 2023

Kassereren gennemgik regnskabet. Kontingent-indtægterne viser et fald på ca. 3.000 kr. i forhold til 2022, hvor 45 medlemmer har betalt det frivillige kontingent. Flere medlemmer har dog indbetalt ekstra udover standard-kontingentet. Det siger vi tusind tak for. Vi har i år endvidere sparet udgifter til fortæring til bestyrelsesmøder og generalforsamling på ca. 7.000 kr., som Landsbyen Sølund fremover afholder.

Som det fremgår af tidligere opslag på Hjemmesiden, har Pårørendeforeningen i april 2024 udbetalt tidligere modtaget donation fra FØTEX på 24.048 kr. samt egen donation på 9.374 kr. til anskaffelse af en sansegynge, som nu står ved "Guldhornet". Indeståendet i banken pr. 31.12.23 reduceres tilsvarende.

SE REGNSKABET HER


Referat af generalforsamlingen

Der er udarbejdet referat iht. dagsordenen for generalforsamlingen. LÆS REFERATET HER


Maj 2024

Ny sansegynge er nu klar til brug. Den står ved Guldhornet og venter på dig! 🇩🇰😜

02.05.24/LJ


Så kære beboere på Sølund

Kom og prøv sansegyngen. Vi har selvfølgelig sørget for, at der er adgang for beboere i kørestol - så kom bare do'..!


Faktisk startede det hele tilbage i 2021. Dengang donerede FØTEX i Skanderborg overskuddet ved salget af 2.000 støttebajere, som blev solgt i løbet af kort tid. Dengang hed varehuschefen Dan Bähring. Øllene blev iøvrigt brygget af Skanderborg Bryghus. 


Sidste efterår spurgte vi pårørende og ansatte, hvad de gerne ville have, at vi brugte pengene til, og vi fik nogle spændende forslag, hvor nogle forslag nok lå lidt oppe i "det tyndere luftlag". Valget faldt på en sansegynge til vores beboere på Sølund, meeen efter tilbud fra forskellige firmaer, måtte vi indse, at prisen lå væsentligt over donationen fra FØTEX, så Sølund og Pårørendeforeningen måtte til lommerne, så sansegyngen kunne anskaffes.


Men flere penge gjorde det ikke alene. Der skulle også byggetilladelse og godkendelse fra kommunen, og helt grundlæggende stiller man ikke et legeredskab op på betonfliser idag. Nej, nu kræves der gummifliser.


Birthe Knudsen fra Ejendomskontoret, skaffede alle de nødvendige tilladelser - tak for det! Og tak til Sølund for at finansiere montageomkostningerne.


Den endelige donation til sansegyngen er sammensat som følger:


FØTEX fra støttebajer                     24.048 kr.

Sølund                                          13.738 kr.

Pårørendeforeningen                       9.374 kr.

IALT                                             47.160 kr.


IMG_9587
IMG_9588
IMG_1752___serialized1
IMG_1756___serialized1
0776C6E2-210E-48E6-B6E6-FC155F41947C_1_105_c

April 2024

Desværre ..... Afkastet i Ane-Fonden var i 2023 for lille. Derfor kan der ikke doneres midler til ferieophold eller oplevelsesture for vores beboere i år.

30.04.24/LJ


Så det var en rigtig ØV-dag, da bestyrelsen afholdt generalforsamling idag. Der var ingen ansøgninger fra beboere om dejlige oplevelser, som er en stor fornøjelse af donere penge til. 🥲


Ane-Fondens fulde navn er  "Anne Marie Sørensen, født Larsens, legat til fordel for "glemte børn" på Sølund" donerer hvert år midler af afkastet fra fondens formue.


Bestyrelsen udgør jfr. fundatsen den til enhver tid værende Landsbyleder på Sølund samt formand og kasserer i Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund.


På mødet blev imidlertid besluttet, at kriteriet for, hvem der kan søge om midler i fonden, skal gøres bredere.


Rikke Naundrups søn kan ikke tage vare på sig selv. Og derfor skal dørene kunne låses!

22.04.24/LJ


Artikel i Jyllands-Posten

Nyt lovforslag, som giver øgede muligheder for magtanvendelser, møder kritik fra mange sider.

Men Rikke Naundrup, som er mor til to sønner på bostedet Landsbyen Sølund mener, at den nye lov på flere områder vil give mere tryghed, selv om hendes sønners muligheder for frihed bliver begrænsede.

Marts 2024

Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 13. marts 2024

17.03.24/LJ


Landsbyleder Anne-Marie Kruse deltog i den første time af mødet, hvor hun besvarede spørgsmål.


Møde med Landsbyleder Anne-Marie Kruse:

1. Ansatte op i tid eller fuld tid. Tilbud om seniorvilkår til ansatte tæt på pension.

2. Hvordan sikrer ledelsen og Skanderborg Kommune sig, at diversiteten (forskellighed og god balance mellem relativt godt fungerende beboere og beboere med udvidet støttebehov) på Sølund.

3. Nye busser.

4. Hvordan arbejdes der med "utilsigtede hændelser"?


Ordinært bestyrelsesmøde:

Punkter iht. vedtægter.


Læs referatet fra mødet - her

Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


FOKUS-BLADET FOR MARTS 2024


Læs allerede nu den elektroniske udgave af

FOKUS-bladet for marts 2024.


Så behøver du ikke vente på, at bladet

lander i din postkasse.


God læselyst...


Tryk på fotoFebruar 2024

Gospel koncert på Sølund

18.02.24/LJ


Det fantastiske gospel kor Aarhus Gospel Singers besøger igen Landsbyen Sølunds festsale. Det sker den 19. marts kl. 19.00 til 21.00.

Denne gang er koret på hele 250 medlemmer, som nok skal løfte taget på festsalen, når de brager løs med deres fantastiske sangstemmer og smittende humør


BEGRÆNSET PLADS: Bemærk, at tilmelding i første omgang kun gælder beboerne på grund af begrænset plads i salen. Hvis der er ledige pladser til pårørende, vil det blive meldt ud kort tid efter tilmeldingsfristen.


Tilmelding senest den 11. marts på denne mailadresse: jakob.krogh@skanderborg.dk


Se dirigentens hilsen og invitation til alle på Sølund - her

Lige en bemærkning:

Vi deltog sidste år med vores søn Thomas (hus40), som vi plejer at gøre, og det undrede os, at der kun var ganske få beboere med fra Sølund. 

Jeg ved ikke, om tidspunktet (19.00 til 21.00) kolliderer med mange beboeres sengetid/medicinering.

Så jeg vil da opfordre til, at I pårørende gør personalet opmærksom i boenheden, at der er koncert i festsalen med Aarhus Gospel Singers, hvis i har en beboer, som sagtens kan deltage med eller uden ledsagelse af personale.

Leif Johannsen (far)

Januar 2024

Mail den 25.01.24 fra Sølund om bortfald af opkrævning af renovation hos beboerne

01.02.24/LJ


Forklaring om bortfald af opkrævning blev ikke oplyst...

Jeg skrev efterfølgende til Sølund, og bad om nærmere information om baggrunden, og har modtaget følgende oplysninger jfr. overfor.

Er du pårørende til ny beboer på Sølund?

30.01.24/LJ

Så vær opmærksom på flere tilbud om tandbehandling


Solvej Olsen fra Pårørendeforeningens bestyrelse har lavet et kort skrift med links til informationer om, hvor beboere i Landsbyen Sølund kan komme til tandlæge.


Find informationer - her


Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 23. januar 2024

30.01.24/LJ


Landsbyleder Anne-Marie Kruse deltog i den første time af mødet, hvor hun besvarede spørgsmål.


Mødet med Landsbylederen:

Følgende emner blev berørt: 1) Kort drøftelse af mødet den 15.01.24, hvor 75 ansatte og andre interessenter var indbudt til at komme med input til udarbejdelse af udviklingsplan for Landsbyen Sølund. 2) Evaluering af det fælles pårørendemøde den 15.11.23.


Ordinært bestyrelsesmøde:

Punkter iht. vedtægter - se referatet.


Læs referatet fra mødet - her


Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


December 2023

Aktivitetscentrene på Sølund sender allesammen et godt nytår

31.12.23/LJ


Tryk på foto og læs hilsnen...

Pårørendeforeningen uddelte også i år juleslik til beboerne i Landsbyen Sølund

20.12.23/LJ


Traditioner er en god ting og særligt for vores beboere i Landsbyen Sølund. Så traditionen blev naturligvis gentaget i år, hvor medlemmer af bestyrelsen iklædte sig julemands kustymer, og besøgte alle boenhederne i Landsbyen Sølund og uddelte slik.


Igen i år var det faste team; Margit, Per, Margit H. og Frede. Der blev uddelt 31 poser slik, én til hver boenhed i Sølund og dernæst var det Bavnebjergs (i Ry) tur, som også fik én pose til hvert hus. De, som er så venlige at pakke foreningens kvartals-blad, fik også en pose slik.


I år blev der desværre ikke taget fotos, så jeg vedlægger opslag fra de sidste 3 år.


Klik på fotos for stort format...Julekort til de ansatte og Skanderborg borgere

19.12.23/LJ


Traditionen tro sender vi vores julekort til alle ansatte i Landsbyen, og til Skanderborg by's borgere.


Klik på fotos for at læse kortene i fuld størrelse.


Landsbyen Sølund er pyntet, og julestemningen har allerede bredt sig så småt.

04.12.23/LJ


Så tag en tur rundt i landsbyen og mærk stemningen

Som sædvanligt er der pyntet fint op i Landsbyen Sølund, og ikke overraskende har Hus18 igen lagt sig i selen, og fører an med lys og stemning. Så giv huset et besøg.


November 2023

FOKUS-BLADET FOR DECEMBER


Læs allerede nu den elektroniske udgave af

FOKUS-bladet for december 2023.


Så behøver du ikke vente på, at bladet

lander i din postkasse.


God læselyst...


Tryk på fotoFælles Pårørendemøde på Sølund 2023

IMG_8574
IMG_8576
IMG_8569
IMG_8571
IMG_8582
IMG_8598
IMG_8573
IMG_8580
IMG_8579
IMG_8591
IMG_8595
IMG_8607
IMG_8597
IMG_8587
IMG_8594
IMG_8596
IMG_8618
IMG_8616
IMG_8600
IMG_8610
IMG_8604
IMG_8599

20.11.23/LJ


Traditionen tro blev der også i år afholdt Fælles Pårørendemøde på Sølund, som var arrangeret i fællesskab mellem Landsbyen Sølund og Pårørendeforeningen.


I år var emnet Aktiviteter og fysisk udfoldelse i Aktivitetscentrene og på Sølund


Det allerførste og "vigtige" punkt på dagsordenen var spisning, og køkkenet serverede en lækker buffet med små tapasretter, så stor tak for mad til køkkenet.


Landsbyleder Anne-Marie Kruse indledte mødet:

Det fælles pårørendemøde er efterhånden blevet en tradition, hvor der hvert år tages nogle relevante emner op. Forrige år var det sundhedstilbud på Sølund, sidste år var det de forskellige pædagogiske metoder på Sølund.


Aktivitetscentrene på Sølund har forskellige tilbud og aktiviteter til beboere, som gør, at beboeres individuelle behov i større omfang kan tilgodeses. For mange af de 238 beboere på Sølund er det et stort aktiv, at beboere har mulighed for at få en hverdag udenfor egen boenhed i andre rammer og omgivelser, andre pædagoger og også være sammen med andre beboere end "naboerne" derhjemme i boenheden. Rigtig mange beboere får imidlertid deres dagstilbud i deres boenheder. Men i aften er det de tilbud i aktivitetscentrene, som vi skal beskæftige os med.


De fysiske rammer for afholdelse af dagtilbud har igennem årene blevet mere og mere udfordret, og der er mange ønsker til en udvidelse af bygningsfaciliteter på Sølund, som har ladet vente på sig, og stadigvæk ikke synlige i horisonten. Mange af beboerne går på folkepension, og modtager herefter ikke dagtilbud. I stedet starter mange nye og yngre beboere i dagtilbudene.


Mariane Fjendbo, som startede som ny leder af Sølunds aktivitetscentre for et lille år siden, tog herefter over. Mariane opfordrede hele forsamlingen til at synge med på sangen "At møde et menneske", som herefter blev delt rundt, og fællessangen kunne begynde.


75 beboere er i dagsaktivitet i Sølund’s 4 aktivitetscentre. Her går beboerne på arbejde. Dagsaktivitet tilrettelægges i forhold til Servicelovens §104, hvor der arbejdes med mål og delmål for den enkelte beboer. AC arbejder ud fra Gentle Teaching og beboernes gode og betydningsfulde liv. Der samarbejdes med boenhederne og pårørende for beboere, som bor hjemme og fysioterapien samt konsulenterne Søren Lützau og Jacob Krogh fra Skanderborg Fællesskaber, som gennem året arrangerer forskellige aktiviteter. F.eks. Bamseløb, Motionsløb, Julearrangementer, udflugter i naturen med kanoture og tovbane i træerne osv.
Der arbejdes med at beboerne bevarer deres færdigheder, og helst får udviklet flere færdigheder, hvis det er muligt.
Pårørende til beboere er altid velkomne til at besøge aktivitetscentrene. Så kig forbi...

Herefter fik ansatte fra de 4 aktivitetsgrupper lejlighed til at præsentere deres respektive grupper:

1. Heidi fra “Piloterne” som ligger i Pavillon 1. Her er primært beboere med autismespectroforstyrrelser og de udfordringer, som følger med. Der arbejdes meget med at skabe et fælleskab gennem kommunikation med beboerne i dagligdagen, trods deres store grad af individualister. Der er 19 beboere og 12 ansatte.

2. Anders fra “Sansestormerne”: Her er beboerne i særdeleshed individualister. Der er 7 beboere og 11 ansatte. Så hverdagen er fyldt med 1-1 og 2-1 mands projekter. Der arbejdes meget med at skabe sociale oplevelser trods beboernes trang til at være sig selv nok. Beboerne kommer meget ud i naturen til fods, på cykler og også ridning. Og det er altid som 1-1 person. Også ture i svømmehallen.

3. Ditte fra Aktivitetscaféen også kaldet Beboernes Hus: Der er 25 dejlige, levende mennesker i fuld vigør. Der er fokus på at være i et stort fællesskab på sine egne præmisser. Der er en stor aktivitetsplan for den enkelte beboer. Der er meget udeliv i naturen for beboerne. F.eks. ture med kano og svævning i tovbane. I det sidste år har Caféen passet dyrene, hjortene og gederne. Der er meget habiliterende træning i samarbejde med fysioterapeuterne. Beboerne kommer i svømmehallen og på cykelture. Der bliver gjort meget ud af traditioner med temauger. Juleuge, påskeuge, høstuge. Så der er et årshjul, som temaer kører efter.

4. Lena fra “Guldhornet”: Der er 21 kørestolsbrugere og 2 “gående”. Der arbejdes meget med at få brugerne ud af kørestolen og få sansestimuli i form af musik og andre stemninger, fordi de er meget stille/rolig. Der arbejdes meget med at gøre beboerne selvhjulpne med f.eks. spisning og andre gøremål. Beboerne kommer meget ud i naturen, i svømmehallen og til ridning.

5. Sølund Ridetilbud: Ridetilbudet på Sølund blev for få år siden overtaget af Hylke Ridecenter, som nu driver ridetilbudet på Sølund, og tilbyder pædagogisk ridetræning. Der er tilknyttet 2 ergoterapeuter som sørger for, at der er fagligt ekspertise, så beboerne får den rigtige træning, som beboerne iøvrigt selv betaler for. Beboerne rider 1 til 2 gange i ugen. Mange beboere og personale besøger ofte ridecentret selvom de ikke skal ride, så der er et fint og hyggeligt miljø på stedet.
De 2 rideterapeuter havde taget en hest med, som stod bagdelen ide i foyeren og kiggede ind i festsalen, hvor den gnaskede gulerødder. Det med bagdelen var ganske fornuftigt, da den besørgede under besøget.

6. Skanderborg Aktivitetscenter: Udover Sølund’s egne aktivitetsgrupper findes også Skanderborg AC, hvor 30 beboere fra Sølund har deres daglige færden. Pga. sygdom fik vi ikke en præsentation af Skanderborg AC, og der var ingen fra Skanderborg AC tilstede. I stedet påtog Jacob Krogh fra Skanderborg Fællesskaberne at svare på spørgsmål.

Herefter foregik resten af aftenen med besøg ved bordene hos de respektive aktivitetsgrupper, hvor der kunne stilles spørgsmål og få flere informationer om, hvad der foregår i hverdagen.


Oplysning:

Anne-Steen forlod Sølund for kort tid siden, men hun har valgt at arbejde som frivillig i bl.a. aktivitetsgrupperne og også arbejde som konsulent for ansatte, så hendes erfaring og metoder kan fortsætte i arbejdet med brugerne.Oktober 2023

Løvfaldsfest 2023 på Sølund

30.10.2023/LJ


Løvfaldsfesten, måske den absolut største fest i løbet af året, blev afholdt i smukt pyntet festsal med "løvfaldt" blade og smukke blomster på bordene og paraplyer hængende i loftet. Jo de smukke rammer for festen var på plads, torsdag i sidste uge. Der var tilmeldt langt over 200 gæster til festen..!


Alle frivillige mødte op klokken 15.30, klar til at hjælpe med det praktiske under hele festen, og rydde op i salen, når festen var vel overstået. I år var der særligt mange unge vikarer fra boenheder, som var mødt op som frivillige. Dejligt at se den energi, som de unge går til opgaverne med for at betjene vores beboere.


Andre frivillie havde dagen forinden stillet borde og stole på plads, og dækket bordene, som bortset fra dansegulvet, fyldte hele den store festsal. Det er et imponerende syn at stå i festsalen og se de mange smukt dækkede borde, klar til de mange gæster, som snart ville sidde omkring bordene.


Den røde løber var rullet ud og flankeret med levende lys i lamper, og lidt før kl. 17.00 begyndte beboere og ansatte at ankomme til festsalen. Så festsalen blev hurtigt fyldt med festglade mennesker, som var klar til at nyde de kommende timer.


Traditionen tro blev jubilarerne hyldet i en kort tale med hurra-råb. I år talte jubilarerne "kun" 2 fremmødte og 1 fraværende pga. sygdom. 


Så efter hyldesten af jubilarerne var det tid til at spise. Menuen var (igen) den populære græske farsbrød, flødestuvet kartofler og æblekage med flødeskum. Ingen tvivl om, at maden bekom allesammen, så der blev spist igennem ved alle borde. Tak til køkkenet for et veltilberedt festmåltid!


Som så ofte før var det The Mumes, som leverede musikken. Med sangerinden Winnie i front og akkompagneret af Sonni, Danny og Jon, flød musikken ud af højtalerne under hele festen. Det er skønt at se de skønne unge mennesker spille og synge med en fantastisk energi, så det smitter ud over kanten af scenen. Stor TAK til Jer alle 4.


Tak til alle ansatte og frivillige, som gør festen mulig og særligt alle Jer, som ledsagede vores beboer under festen.


STOR TAK TIL ALLESAMMEN.


Kærlige hilsner til alle på Sølund

Jette og Leif Johannsen

Forældre til Thomas i Hus40


IMG_8450
IMG_8445
IMG_8451
IMG_8447
IMG_8448
IMG_8459
IMG_8464
IMG_8466
IMG_8470
IMG_8471
IMG_8472
IMG_8473
IMG_8475

Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 9. oktober 2023

18.10.23/LJ


Landsbyleder Anne-Marie Kruse deltog i den første time af mødet, hvor hun besvarede spørgsmål.


Mødet med Landsbylederen:

Følgende emner blev berørt: Det kommende fælles pårørendemøde den 15.11.23. Omstrukturering efter vicelandsbylederens fratræden. Renovering af pavillon 5. (Se opslag på vores facebook 17.10.23 om pavillon 5). Vaccination af vores beboere. Ledelse af rengøring, teknik og vedligeholdelse overgår til kommunen. Sølunds bussers alder og tilstand er en udfordring.


Ordinært bestyrelsesmøde:

Følgende emner blev drøftet: Nyt fra kassereren. Juleslik.


Læs referatet fra mødet - her


Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Invitation til Pårørendemøde 15. november 2023

Emne: Aktiviteter i Sølunds Aktivitetscentre.

16.10.23/LJ


Nu får du chancen for at møde nogle af de skønne mennesker, som vores beboere hver dag er sammen med i forskellige aktiviteter i Sølunds Aktivitetscentre.

Sted: Festsalene på Sølund fra kl. 18.00 til 21.00


Traditionen tro afholdes også i år et fælles pårørendemøde, hvor alle pårørende og værger inviteres til at mødes med nogle af de mange ansatte, som dagligt er sammen med vores beboere. Denne gang afholdes informationsmøde, hvor nogle ansatte fra alle aktivitetscentre vil fortælle om de mange aktiviteter, som vores beboere deltager i. Det gælder Sølund AC, Guldhornet, Aktivitets-Caféen, Hylke Ridecenter og Skanderborg AC.


Efter information om de enkelte aktivitetscentre fordeler de enkelte aktivitetscentre sig ved borde, hvor de kan mødes med nogle ansatte, som du kan tale med og stille spørgsmål og dermed få et mere detaljeret indtryk, hvordan beboernes hverdag former sig.


På mødet serverer køkkenet en lækker tapas buffet, som plejer at give mødet et ekstra twist.


TILMELDING: Du har allerede modtaget en mail, hvor du måske allerede har tilmeldt dig.

Ellers kan de gøre det HER


Vi i Pårørendeforeningen glæder os til at byde dig velkommen...


Mange kærlige hilsner

Bestyrelsen

August 2023

Sommerfest i Boenhed 40 på Sølund

27.08.23/LJ


Traditionen tro blev der også i år afholdt sommerfest i Boenhed40


Der kræves store forberedelser at sætte en sommerfest i søen.

Lørdag blev festteltet rejst og borde og stole stillet på plads af pårørende og ansatte. Allerede lørdag viste vejret sig lidt fra den våde side, og varslede, at det måske ikke ville være så imødekommende med sol og varme på festdagen som de tidligere mange år. 

Søndag formiddag arbejdede de ansatte hårdt med borddækning, og forberedelser af mad og drikke til festen. Så klokken 12.00, da alle de inviterede pårørende mødte op, stod bordene flot dækkede, grillen var varmet op til grillpølser, og buffeten stod fristende med kartoffelsalat, lækre frikadeller og tærter samt forskellige salater. Hertil drikkevarer på køl.

Og mindsandten om ikke vejret viste sig med varme og solskin. Og fra det fjerne nærmede Lene sig med toner fra sin harmonika. Så alt stod klart til en hyggelig sommerfest akkompagneret af Lene med lystige sange og viser.

Efter en lækker frokost var der dejlig kaffe og forskellige friskbagte kager. Popcornsmaskinen poppede lystigt med varme popcorn. Flødebollekastemaskinen kunne lystigt udfordres af børn og barnlige sjæle. Og dåsekast mod dåser med fotos af personalet, kunne kærligt skydes ned af hyllerne.

Imod alle odds fortsatte det dejlige vejr indtil omkring lidt i 15.00, men så var det også slut. Der kom adskillige regnskyller, som lidt hensynsløst stoppede festen, men små 3 timers super sommerfest kunne noteres med stor tilfredshed af alle pårørende og ansatte. Festteltet skal lige stå en dags tid eller 2 før det kan pakkes sammen.

Vi sender en STOR tak til personalet for en dejlig sommerfest og vi ses igen til julefrokost i december måned.


Leif Johannsen

Far til Thomas Hus40


IMG_2222
IMG_8010
IMG_8021
IMG_8013
IMG_8008
IMG_8015
IMG_8016
IMG_8019
IMG_8027
IMG_8031
IMG_8017
IMG_8023
IMG_2221
IMG_8024
IMG_8029
IMG_8026

Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 17. august 2023

21.08.23/LJ


Desværre var landsbyleder Anne-Marie Kruse forhindret i at deltage i vores bestyrelsesmøde, men vi får lejlighed til at drøfte relevante emner på næste  møde til oktober.


På mødet fik vi gennemgået og drøftet de modtagne forslag til anvendelse af donationen fra FØTEX. Vi har modtaget flere gode forslag, men kun få ligger indenfor donationens beløb - desværre. Vi har valgt at arbejde videre med sansegynge og frugttræer. Vi skal bl.a. finde finde egnede produkter af god kvalitet og fornuftige priser, og områder, hvor placeringen er optimal på Sølund.


Andre forslag omfattede EL-cykler, el-cykel til transport af en kørestol, hvor den handicappede forbliver i sin køretol under cykelturen, renovering af snozel-rummet i Aktivitetscaféen, indretning af udeområdet i Guldhornet.


Læs referatet fra mødet - her


Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Læserindlæg: Ajstruplund Feriekoloni

12.08.23/LJ

Fra Benny Bjerregaard og Herman Jensen

Benny har i mange år arbejdet som socialpædagog i Hus 39 på Sølund, og gik på pension for et par år siden. Benny og Herman er i dag besøgsvenner i Hus39, og tager på ophold i sommerhus o.lign. med beboer.


Ved Ajstrupstrand ligger en feriekoloni, som drives og udlejes af Landsbyen Sølund. Bygningen ejes af Sølund og Skanderborg Kommune. Den tidligere bygning blev oprindeligt opført på foranledning af tidligere statsminister H.C. Hansen, som selv havde en handicappet datter. Bygningen eksisterer ikke i dag.


Benny og Herman skriver:


I forbindelse med at jeg sidder med i noget foreningsarbejde ved Ajstrup Strand, hvor vi bor 500m fra Ajstruplund, har jeg modtaget et gammel billede af Ajstruplund, som jeg tænkte kunne være interessant for jer til Fokus-hjemmesiden eller Facebook.

Har jeg idag også taget billeder af Ajstruplund som det ser ud idag


Gammel foto: Ajstrup Lund / H.C Hansens mindehjem

Ajstruplund var oprindeligt et feriehjem for udviklingshæmmede.

H.C Hansen var statsminister i fra 1955- 1960

Og havde en datter der var handicappet, hvorfor han byggede et feriehjem ved Ajstrup Strand for handicappede (billedet med den gamle bygning er fra 1961, de nye er fra 2023.

Bygningerne blev dog revet ned på et tidspunkt og herefter kom der en bygning i et plan.

Ajstruplund blev for nogle år siden overtaget af Landsbyen Sølund, og bruges ofte af beboerne fra Sølund.

Min mand Herman, har været med til at tage beboer fra Sølund med på koloni, i de gamle bygninger.

Dog skulle Herman sammen med kolleger, gennemgå bygningen, værelser og skabe for mus, inden beboerne kunne komme ind. Dette kunne ofte tage noget tid.

IMG_2620
IMG_3116
IMG_3115
IMG_3111
IMG_3113

Foto af den oprindelige bygning, som blev opført på foranledning af  tidligere statsminister H.C. Hansen, og bygningen, som den ser ud idag.

Klik for at læse artiklen

Tak til Benny og Herman for Jeres input.

Jeg har researchet lidt på historien omkring Ajstruplund, og jeg fandt en artikel i "Skanderborg Liv" fra juli 2022, hvor bl.a. landsbyleder Anne-Marie Kruse fortæller, hvad Ajstruplund betyder for Sølund idag. 

Under Coronaperioden var Ajstruplund også opholdssted for nogle beboere fra Sølund, som var i karantæne med Corona, hvor de så har opholdt sig på Ajstruplund sammen med pædagoger fra Sølund.

Under Smukfest er der nogle beboere, som vælger at opholde sig på Ajstruplund for at undgå støj og højt musik tæt på deres hus fra festivalgæster, som bor i teltbyen på Sølunds område.

Iøvrigt kan Ajstruplund lejes af alle, som har lyst. Man kan gå ind på Sølunds hjemmeside, hvor der er nogle praktiske oplysninger omkring faciliteter og flere fotos, og hvor man kan booke stedet til forskellige arrangementer. Her er linket til Sølunds hjemmeside

Sundhedssystemet svigter de handicappede..!

03.08.23./LJ


Handicappede har dobbelt risiko for at dø af diabetes.

Tre gange større risiko for at dø af hjerte/kar sygdomme.

Og hele otte gange af influenza.

End "almindelige" danskere.

Det er en skændsel..!


Dødsårsagerne er IKKE relateret til udviklingshandicap, så væsentlige dele af overdødeligheden kan altså undgås med den rette viden og hjælp.


Læs Politikens artikel - her


Når du har læst artiklen, tænker du måske "Hvordan står det så til i Landsbyen Sølund..?"


I november 2021 afholdt Sølund et fælles pårørendemøde, som Pårørendeforeningen var medarrangør til. Temaet var netop SUNDHED.


Fra opslaget om mødet, som du finder under November 2021 på vores hjemmeside, finder du bl.a. video-indslag af Landsbyleder Anne-Marie Kruse, hvor hun fortæller om, hvordan sundhedstilbudene er organiseret på Sølund.

Juli 2023

Hvordan fungerer samarbejdet med beskikkede værger i Landsbyen Sølund?

11.07.23/LJ


Baggrunden er artiklen i Jyllands-Posten den 21. januar 2023: "Handicappede og svært syge bliver ladt i stikken af mangelfuld Værgemålslov".

Artiklen har skabt meget stor interesse på Pårørendeforeningens Facebook, og vi har derfor fået Landsbylederens svar på vores spørgsmål nedenfor...


Hvordan sørger Sølund for, at der skabes interesse blandt beboers familiemedlemmer at blive værge for beboeren?

Svar: Arbejdet med værger blev der sat fokus på for ca. 7 år siden. Vi har haft dialoger i alle enheder og har taget det løbende individuelt der hvor det er skønnet nødvendigt.


Hvor udbredt er det, at beboere på Sølund har beskikkede værger? Kan du give et indtryk af antallet?

Svar: Ca 50 beboere har beskikket værge. Dette er altid efter de pårørendes ønske.


Hvordan fungerer samarbejdet med beskikkede værger for beboere på Sølund i praksis?

Svar: Godt vi oplever gode samarbejder med de beskikkede værger og at værgerne også er gode ind i samarbejdet med de pårørende.


Hvordan er kvaliteten af samarbejdet med beskikkede værger i forhold til samarbejdet med værger, som er i familie med beboeren?

Svar: Vi har et godt samarbejde med de fleste værger og oplever godt fokus på beboernes behov.

Skulle der opstår store problemer kontakter vi de relevante myndigheder med henblik på deres vurdering af værgernes evner til at varetage beboernes behov. 


Er det Sølund’s erfaring, at beboernes adgang til et almindeligt forbrug af egne midler er muligt uden problemer med beskikkede værger?

Svar: Ja


Findes der beskikkede værger, som beboere og Sølund stort set ikke har nogen kontakt med?

Svar: Nej, vi har løbende kontakt.


Hvordan sørger Sølund for, at familiemedlemmer involveres i samarbejdet omkring beboeren, når en beboer har en beskikket værge?

Svar: Vi laver løbende opfølgning i det omfang de pårørende ønsker.


Har Sølund problemer med beskikkede værger, som giver interessekonflikter eller udfordrer beboerens muligheder for et rimeligt privat forbrug af egne midler?

Svar: Nej


Er der situationer, hvor Sølund/ansatte er udpeget som beskikket værge?

Svar: Nej


Juni 2023

Farvel til manglende faglighed og forråelse i Hus20 på Sølund

25.06.23/LJ


En skræmmende beskrivelse af forhold i en Boenhed på Sølund


Afmagt, manglende faglighed og en voldsom forråelse tegnede hverdagen i Landsbyen Sølunds Boenhed 20. Indtil en ny leder og en dedikeret gruppe socialpædagoger tog tyren ved hornene, ansatte uddannet personale og lavede en omfattende kulturændring.


En positiv fortælling, men set med pårørendes briller lige så meget bekymrende fordi, hvordan kan sådanne forhold få lov at herske igennem flere år, før der skrides ind..??


Læs artiklen - her


Har du spørgsmål eller kommentarer til artiklen, er du velkommen til at sende en mail: pf@pf-solund.dk


Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 7. juni 2023

22.06.23/LJ


Som det vigtigste punkt på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen skulle bestyrelsen konstituere sig. Men andre og vigtigere emner skulle også vendes.


Bestyrelsens konstituering om formandsposten, næstformandsposten og kasserer betyder, at de samme personer fortsætter uændret.

Herefter diskuterede bestyrelsen artiklen i Jyllands-Posten; "Handicappede og svært syge bliver ladt i stikken af mangelfuld værgemålslov". Du kan finde artiklen her på vores hjemmeside og på vores Facebook. Vi har fremsendt spørgsmål til Landsbylederen til belysning af omfanget af beskikkede værger for beboere på Sølund.

Vi har bedt ansatte, ledere og pårørende om at indsendte forslag til, hvordan donationen fra FØTEX på ca. 24.000 kr. kan komme vores beboere til mest mulig gavn og nytte.


Læs referatet fra mødet - læs her


Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Maj 2023

FOKUS-BLADET FOR JUNI


Læs allerede nu den elektroniske udgave af

FOKUS-bladet for juni 2023.


Så behøver du ikke vente på, at bladet

lander i din postkasse.


God læselyst...Med venlig hilsen


Ulla Nielsen

Redaktør af Fokus Bladet

Hvis du som pårørende eller med anden relation til handicappet på Sølund har haft en dårlig oplevelse med en beskikket værge, vil vi gerne høre fra dig.

Skriv til os på mail.

Handicappede med beskikkede værger malkes for penge, og svigtes groft (igen) af det offentlige som retsløse mennesker!

22.05.23/LJ


Denne artikel i Jyllands-Posten giver en grusom fortælling om, hvordan lovgivningen (Værgemålsloven) totalt fejler, og giver beskikkede værger (ofte revisorer og advokater) en god og solid indtjening, ofte uden at den handicappede får noget for pengene!


Pårørende oplever ovenikøbet, at beskikkede værger er fuldstændig fraværende, når det kommer til de handicappedes gode hverdag og omsorg. De beskikkede værger er primært interesserede i at værne om deres indtægter, og det er åbenbart en god forretning når beskikkede værger kan have op til 80 værgemål, som dermed kaster en lille million af sig hvert år. 

Endnu et eksempel på det offentliges totale svigt overfor de handicappede. 

Læs selv artiklen og du vil græmmes..!


Læs artiklen her


Pårørendeforeningen har afholdt generalforsamling

04.05.23/LJ


Generalforsamlingen blev afholdt den 2. maj 2023 i kantinen ved festsalen på Sølund. Også i år havde vi fornøjelsen at have besøg af Landsbylederen Anne-Marie Kruse.


Køkkenet havde lavet en lækker buffet med tapasretter. Der var enighed om, at det var en god start på mødet. Stor tak til køkkenet!


Formandens beretning

Formanden Margit Ponsaing gennemgik sin beretning om bestyrelsens arbejde igennem 2022.

LÆS BERETNINGEN HER


Regnskabet for 2022

Kassereren gennemgik regnskabet. Kontingent-indtægterne ligger på et nogenlunde éns niveau, hvor ca. 50 medlemmer betaler det frivillige kontingent. Flere medlemmer har indbetalt ekstra udover kontingentet. Det siger vi mange tak for. SE REGNSKABET HER


Besøg af Landsbylederen

Anne-Marie Kruse holdt et interessant og levende indlæg om den nyligt publicerede folder "By- og Vejskilte i Landsbyen Sølund", som indeholder en forpligtende ramme og retning, så alle på Sølund lykkes med at skabe gode liv for Landsbyens beboere. LÆS FOLDEREN HER


Referat af generalforsamlingen

Der er udarbejdet referat af hele generalforsamlingen. LÆS REFERATET HER


IMG_7242
IMG_7244
IMG_7246
IMG_7245
IMG_7246 (1)
IMG_7247
IMG_7248

April 2023

Ane-Fonden har igen doneret midler, og i år blev det 51.000 kr. til glæde for 8 beboere på Sølund.

28.04.23/LJ


På fondens årlige generalforsamling var der modtaget ansøgninger på vegne af 8 beboere på Sølund, efter udsendt opfordring til alle boenheder om at indsende ansøgninger for deres beboere. 


Ane-Fondens fulde navn er  "Anne Marie Sørensen, født Larsens, legat til fordel for "glemte børn" på Sølund" donerer hvert år midler af afkastet fra fondens formue.


I år blev 8 beboere tilgodeset, som alle fik deres ønsker opfyldt. Kort ophold på Egmont Højskole, sommerhus, tur til Lalandia, tur i Tivoli Frihed og weekendophold med mor.


Bestyrelsen udgør jfr. fundatsen den til enhver tid værende Landsbyleder på Sølund samt formand og kasserer i Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund.


Det er altid en stor fornøjelse, at være med til at formidle donationer til beboere på Sølund, så de får en god oplevelse, som de kan tænke tilbage på.


Stor tak til Ane-Fonden.


Pårørendeforeningen modtager donation

25.04.23/LJ


Fornyligt blev Pårørendeforeningen kontaktet af Broderloge nr. 90 Morten Børup i Skanderborg. Heri meddeltes, at Broderlogen gerne ville donere et beløb til Pårørendeforeningen, og vi blev inviteret til deres møde på deres domicil, som er beliggende på Rådhustrædet 2 i Skanderborg.


Af invitationen fremgik endvidere, at donationen ville blive overrakt på en lidt højtidelig facon, som logen altid uddeler donationer.

Så vi (Margit, Ulla og Leif fra bestyrelsen) mødte op igår aftes klokken 20.00.

Her blev vi mødt med en hjertelig velkomst af alle logens brødre, og inviteret til at deltage i spisningen og en hyggelig aften.

Så kort efter sad vi til bords sammen med alle logens brødre. Logen har idag 28 logebrødre, som udelukkende er mandlige medlemmer. Der findes dog søstreloger i flere byer under Odd Fellow logen.

Så aftenen lagde ud med sild og en øl og snaps efterfulgt af lækker æggekage og til slut kaffe og sandkage. Logens brødre mødes fast hver eneste mandag, dog "ferielukning" i juni, juli og august .

Så vi fik rig lejlighed til at få en hyggelig snak og en masse oplysninger om logensarbejde ligesom vi kunne fortælle om Landsbyen Sølund.

Der var enighed hos alle brødre, at Landsbyen Sølund er et stort aktiv for alle borgerne i Skanderborg og dejligt, at vores beboere er meget velkommen i byen, ligesom mange borgere har stor glæde af at færdes på landsbyens område og f.eks. besøge Sølund Musikfestival og Sankt Hans bålaften osv.

Herefter blev vi inviteret til at se logesalen, og det var rigtig spændende at høre om dens funktion og i det hele taget de mange sociale aktiviteter, der foregår igennem året.


Og så skete det omsider... Pårørendeforeningen fik overrakt logens donation, og vi modtog 3.000 kr., som vil blive til gavn for vores beboere på Sølund.


Aftenen blev sluttet af med en sang fra logens sangbod; "En dejlig dag", og klokken 22.00 tog vi afsked med logens brødre.

Det var i særdeleshed en helt speciel og interessant aften, som vi altid vil huske.

Vi sender vores hilsner til alle logens brødre, og vi siger endnu engang tusinde tak for den flotte donation.

Aarhus Gospel Singers besøgte Sølund

19.04.23/LJ


Pga. corona er det et par år siden, vi sidste havde besøg af Aarhus Gospel Singers, under synlig, hørligt og underholdende ledelse af Rune Herholdt.

Tirsdag, den 18. april besøgte det enormt store kor igen Sølund, og gav en fantastisk flot underholdning.


Som altid må man sige, at det store Gospel-kor igen sang med stor lyst og energi, og leverede en flot underholdning med medrivende sange og en klar opfordring til publikum om at synge med.

Det er jo et enormt og flot kor med (gætter på) omkring 100 sangere, som fyldte godt op i festsalen, og sang af fuld hals og swingede i takt. 

Ingen tvivl om sangenes ophav. Man følte sig næsten hensat til et kirkerum i Sydstaterne, hvor hele menigheden synger. 

Undervejs sang Mathilde et par sange akkompagneret af koret. Sikken klar sangstemme!

Underholdningen varede en times tid, og den sidste sang blev sunget af koret, som forinden havde fordelt sig rundt i salen, og holdt hinanden og publikum i hånden. 

Herefter blev der serveret kaffe og wienerbrød, som var sponsoreret af Føtex. Beboere fra bostederne i Skanderborg var frivillige hjælpere. Tak for det.

Det eneste jeg savnede var, at flere beboere fra Sølund ville have været med, for der var ikke mange beboere fra Sølund at se blandt publikum! 


Leif Johannsen

Far til Thomas i Hus 40
DSC01576
DSC01542
DSC01562
DSC01560
DSC01556
DSC01551
DSC01568
DSC01552
DSC01547
DSC01546
DSC01566
DSC01564
DSC01558
DSC01541
DSC01569
DSC01575

Marts 2023

Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 27. marts 2023

28.03.23/LJ


Den første time før bestyrelsesmødet deltog Landsbyleder Anne-Marie Kruse, som bl.a. orienterede om: det kommende arbejde med en mulig omstrukturering i forbindelse med Elin Daugaards fratrædelse. Projekt "Sølund har 4 vejskilte"Skiltene", som beskriver retningslinjerne og grundpillerne i Sølunds værdigrundlag. 

Herefter havde vi besøg af Sølunds (næsten) nye præst Jacob Wagner Christensen, som fortalte om sig selv og hans arbejde på Sølund.


Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Læs referatet fra bestyrelsesmødet - læs her


Ansattes sygefravær stiger overalt i kommuner, men ikke i Landsbyen Sølund

16.03.23/LJ


I kommunerne er de ansatte i gennemsnit syge i 15 dage om året. Det er en stigning på ca. 3 dage i 2022 i forhold til 2021


Men Sølund har allerede haft fokus på sygefraværet igennem de senere år. Derfor er sygefraværet derimod faldet en smule på Sølund, og er i god udvikling. Sølund har nemlig gjort en ekstra indsats for at skabe større trivsel hos de ansatte gennem gode arbejdsfællesskaber og opkvalificering af fagligheden.


Det vil sige, at også trivslen og dermed den gode hverdag favnes og udvikles i gode og trygge rammer hos vores beboere på Sølund.


TV2-Østjylland har lavet et indslag om sagen, og har også besøgt Sølund, hvor landsbylederen Anne-Marie Kruse og fælles tillidsrepræsentanten Ann Minet Andersen fortæller om deres erfaringer i forløbet. Thomas (Hus 40) er sammen med Ann på terrassen ved Aktivitetscaféen, hvor deres gode humør bidrager med en god stemning i indslaget.


Som pårørende kan vi kun hilse dette gode initiativ velkommen. En rigtig fin succeshistorie. Tak for det..!


Februar 2023


FOKUS-BLADET FOR MARTS


Læs allerede nu den elektroniske udgave af

FOKUS-bladet for marts 2023.


Så behøver du ikke vente på, at bladet

lander i din postkasse.


God læselyst...


Med venlig hilsen


Ulla Nielsen

Redaktør af FOKUS

Januar 2023

Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 12. januar 2023

17.01.23/LJ


Den første time af mødet deltog Landsbyleder Anne-Marie Kruse og Malene Lundgren, som orienterede om den kommende nye hjemmeside for Landsbyen Sølund samt vicelandsbyleder Elin Daugaard, som fortalte om, hvad magtanvendelse er og, hvordan det anvendes i praksis.


Læs referatet fra mødet - læs her


Om magtanvendelse: Der vedlægges en "Regler om brug af magt", som er skrevet til brug borgere og pårørende. Den er udgivet af Socialstyrelsen - læs her

Slides fra Elin Daugaards indlæg - læs her

Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


December 2022

Pårørendeforeningen sender julekort 

22.12.22/LJ


Pårørendeforeningen sender julekort til de ansatte på Sølund og til borgerne i Skanderborg By

Vi har sendt julekort til alle ansattte på Sølund. Ingen fortjener mere end de ansatte på Sølund at få et skulderklap og en stor tak for deres indsats og, at give vores beboere en god hverdag og omsorg.

På flere måder er borgerne i Skanderborg By en del af Landsbyen Sølund - eller omvendt. Hvorom alt er, så kan vores beboere (alene eller sammen med de ansatte) trygt bevæge sig rundt i byen, og hver dag færdes borgere fra byen på Sølunds område, og mange finder vej til Sølund i forbindelse med f.eks. Skt. Hans og Sølunds Musikfestival.


Klik på postkortene for en større udgave....

Uddeling af slik blev udført af Per og Margit (forældre til Johan i Hus39) samt af Margit og Frede Højland (svigerinde og bror til Palle i Hus18).


FOTO: Margit og Per besøgte Hus40 og afleverede slik. På foto ses fra venstre Anders og mor Ulla, Thomas, Margit og Per. (Foto taget af Thomas' far.)

Pårørendeforeningen uddeler juleslik til beboere på Sølund

Traditionen tro blev der igen i denne julemåned uddelt slik i alle boenheder på Sølund.

Vi siger stor tak til SUPER BRUGSEN i Skanderborg for pakning af juleslik, og ikke mindst for den flotte donation i forbindelse med køb af slik.

21.12.22/LJ


Søndag den 18. december 2022 om eftermiddagen havde to julemænd og deres respektive koner fra Pårørendeforeningen bestemt sig for at besøge husene i Landsbyen Sølund og Bavnebjerg. Vi besøgte husene i to hold, og alle steder blev vi vældig godt modtaget. Det er spændende at se, hvor forskelligt man har indrettet husene, så de harmonerer med beboernes behov og medarbejdernes ønsker. Og dejligt, at vi i år havde mulighed for at komme og hilse på i husene - i modsætning til de to foregående år, hvor vi pga faren for Covid-smitte stod i indgangen til festsalen.


De fleste steder hyggede personale og beboere sig med at se finalen i VM-fodbold. Andre steder hyggede man med æbleskiver, atter andre steder nærmest sprang nogle beboere ud af sengene fra middagsluren med julelys i øjnene, da de så os. Enkelte havde dog ikke tid eller lyst til at hilse på os. Det er bestemt også i orden, når vi sådan trænger os på.


Vi bød på lidt juleslik på vores færd rundt til husene, ligesom hvert hus modtog en stor pose med forskellige julegodter til uddeling, når personalet synes, det passer ind i programmet.


Til at hjælpe os med at sprede lidt julestemning kunne vi trække på Pårørendeforeningens kassebeholdning, ligesom SuperBrugsen i Skanderborg var venlige at donere et pænt beløb. Tak for det!


På bestyrelsens vegne
Margit Graves Ponsaing
Formand for Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund


Sølunds pavillon 5 omdannes i løbet af 2023 til et åbent aktivitetshus. Klar til at tage i brug i 2024

02.12.22/LJ

Kilde: Uge-Bladet Skanderborg

En gennemgribende renovering og modernisering af pavillon 5 sættes nu igang. Byrådet har frigivet anlægsbevilling på 26 mio.kr.


Læs hele artiklen  - her


November 2022

Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 22. november 2022

29.11.22/LJ

Den første time af mødet deltog Landsbyleder Anne-Marie Kruse, hvor vi primært drøftede Fælles Pårørendemøde på Sølund og kommunikation overfor pårørende på Sølund. Herefter holdt vi ordinært bestyrelsesmøde.


Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Læs hele referatet - her


Gentle Teaching en kort introduktion

25.11.22/LJ

Som pårørende bør du læse denne meget interessante introduktion til Gentle Teaching!


Gentle Teaching er Landsbyen Sølunds pædagogiske og filosofiske menneskesyn i de ansattes arbejde, samvær og udvikling af vores beboere på Sølund.


Det er et utroligt spændende univers og metode til at være sammen med vores beboere i hverdagen, som ikke kun er til gavn og glæde for vores beboere, men som afgjort også må give en god oplevelse for Sølunds ansatte, så hverdagen ikke blot bliver det at gå på arbejde.


Den tidligere vicelandsbyleder Trine Schierff, som har været dybt involveret i skabelsen af Gentle Teaching i Sølunds pædagogig og filosofi, har skrevet en meget konkret og forståelig introduktion, som jeg, som pårørende, stærkt vil anbefale alle pårørende at læse. 


Med venlig hilsen

Leif Johannsen

Far til Thomas i Hus40


Læs introduktionen HER


Fælles Pårørendemøde på Sølund 2022

06.11.22/LJ


Traditionen tro blev der også i år afholdt Fælles Pårørendemøde på Sølund, som var arrangeret i fællesskab mellem Landsbyen Sølund og Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund.


Emnet var i år den pædagogiske indsats på Sølund.


Lad mig straks fortælle, at køkkenet havde fremstillet en lækker buffet med små tapasretter. De var ikke kun velsmagende, men også lækkert anrettede. Så det gav mødet en rigtig god start. Tak til køkkenet for det.


Landsbyleder Anne-Marie Kruse satte mødet igang med en kort introduktion til Gentle Teaching, som jo er det bærende og faglige pædagogiske fundament på Sølund.


Vice-landsbyleder Elin Daugaard gav en overordnet gennemgang omkring vores beboeres rettigheder som "voksne", samarbejdet med Social Tilsyn Midt herunder låste døre, som var højaktuelt for nogle år siden, hvor Sølund fik påbud om at undgå "indespæring" af beboere, sansescreening, kerneopgaver for "det gode liv". Alle ansatte skal i 2023 på kursus for at løfte kompetencer.


GENTLE TEACHING GENERELT

Vivi Storm Skou gav en overordnet gennemgang af Gentle Teaching. Jeg har vedlagt slides om emnet nedenfor.


KONKRET HISTORIE OM GENTLE TEACHING

En pædagog gav en fortælling om en kvindelig beboer (KV), som flyttede ind på Sølund i 2014, og hun har siden da været kontaktperson for hende. 

Forældrene havde oprindeligt adopteret KV fra et børnehjem i udlandet, og valgte netop KV på dengang 2,5 år, da hun var underernæret (8,5 kg), var blevet massivt omsorgssvigtet, og hendes øjne var fuldstændig  tomme. Forældrene blev hurtigt enige om, at hun trængte til omsorg og et hjem, og tog hende med hjem til Danmark. 

KV boede hjemme igennem 15 år, og opholdt sig herefter i et bosted for unge mennesker, inden hun som 20 årig kom til Sølund. 

En psykolog havde tidligere fortalt forældrene, at KV næppe ville knytte sig mere til dem end til  deres nabo. 

Da KV flyttede ind på Sølund, mente forældrene, at det der Gentle Teaching og at blive elsket, nok ikke var noget for KV. Hun brød sig nemlig ikke om, at andre kom for tæt på hende. Så det gav pædagogen nogle søvnløse nætter, fordi det jo netop var kernen i hendes arbejdsmetode at anvende Gentle Teaching.

KV kunne ikke spise selv, kunne ikke snakke og var fascineret af hegn, da hun givetvis havde opholdt sig i en tremmeseng igennem årene på plejehjemmet. 

I starten kunne det tage flere timer, før det lykkes at få hende med op i AC. Forinden kunne hun have kastet rundt med møbler, og gjort skade på sig selv. Og når de så endeligt kom udenfor døren kunne KV udbryde, “sikke dejligt vejr og sikke en skøn morgen vi har haft”.

KV var generelt meget utryg, og sad meget på sit værelse, og havde også behov for at skærme sig. Hun havde et rullebord, som hun skubbede foran sig, når de f.eks. skulle til Sølund’s musikfestival.

Pædagogen arbejdede meget med at strukturere dagligdagen, så KV vidste, hvad der skulle ske i dag, og hvem, der kommer på arbejde. 

Efterhånden bliver KV mere tryg, og får mere tillid til Inger og de ansatte. Meget af indsatsen sker i samarbejde med forældrene. 

KV får lov til at være den, hun er, og accepteres af omgivelserne, men undervejs får hun nogle små skub fremad, men KV ved, at hun bliver passet på. 

Der bliver lavet en aktivitetstavle, så KV dermed ved, hvad der skal ske i løbet af dagen, og ligeså de andre ansatte. Og derefter begynder tingene at blive meget lettere for KV.

At der er sammenhæng på tingene er også vigtige, og det styrker notater dagbogen, hvor forældrene og personale på Sølund skriver, hvad de hver for sig har lavet med KV. 

KV's ordforråd er idag blevet mere udviklet gennem højtlæsning af f.eks. Dagbogen. 

Der er også brugt metoden; sandplay. KV kan således placere forskellige figurer i en “sandkassen”, som fortæller, hvad der foregår i KV's hoved. Det et en ordløs terapiform. Figurerne taler for sig selv. 

Der anvendes også kontaktø, hvor KV er alene sammen med en ansat, og hvor hun kan blive rørt ved og masseret, og få fortalt hvilke kropsdele, der røres ved. Nogen gange sammen med en medbeboer. 

Efterhånden får KV det godt med sig selv, og ved, at hun er afholdt, og det giver hende ikke længere ubehag. Hun føler og oplever, at hun er en del af et fællesskab, og deltager i mange daglige aktiviteter. En dag siger KV at “hun har brug for kærlighed”, hvortil pædagogen svarer, “jamen jeg er her jo”. “Nej, det skal være ham der” (KV's nabo, som hun tit hygger sig sammen med)). “Jamen jeg kan da hente ham”, svarer pædagogen. “Nej han kommer når han er klar”, svarer KV. 


KOMMUNIKATION OG IT:

Michael Jørgensen holdt et indslag om IT og kommunikation. Michael havde medbragt en fingertouch computer (omkring 5 x størrelsen på en iPad) mærke; LENOVO. Fordelen i forhold til en iPad er, at "skrivebordet" er meget simpelt og individuelt opbygget, og giver brugere med nedsat finmotorik og syn bedre mulighed for at betjene den selv. Sølund har licens til applikationen "Rolltalk", som er et komplet kommunikationssystem. Michael demonstrerede kort opsætningen med 4 anvendelser; Musik, Film, Fotos og Video. Fordelen er, at brugeren let kommer frem og tilbage til det, som han/hun vil se eller høre. Computeren koster omkring 20.000 kr.


SEKSUALITET:

En anden pædagog sluttede Pårørendemødet af med at fortælle om seksualitet, og det skal ikke forstås som blot samleje og onani. Det er kærlighed, varme, intimitet, at røre ved og blive rørt ved, tanker og følelser og meget mere, og dermed en stor del af ens personlighed. fra hverdagen. Pædagogen fortalte om en beboer, som havde et stort ønske om at få en kæreste. Andre havde allerede talt med beboerne og foreslået, at han kunne da invitere en pige på kaffe. Det gjorde han så, og serverede kaffen, hvorefter han gik sin vej over i fællesrummet. Det kom der så ingen kæreste ud af. Pædagogen havde også sine positive udfordringer med beboeren, med at få ham til at forstå, at en kæreste ikke blot bestilles via en annonce i en avis eller et opslag i "Kærestetelten" ved Sølunds Festival. Pædagogen forsøgte at forklare, at der nok skulle mere til end det. Hvortil beboeren svarede; "nåee du mener sådanne nogen sexede som os"! En dag fortalte beboeren, at han gerne ville have et billede af sig selv uden tøj og i naturlig størrelse. Efter megen snakken med kolleger og egne tanker om sagen, blev ønsket indfriet med et figurspejl, som beboren kunne posere foran i det private. 


Fotos fra mødet

DSC01309
IMG_6518
IMG_6520
IMG_6531
IMG_6548
IMG_6530
IMG_6553
DSC01306
IMG_6513

Vivi Storm Skou's slides

IMG_6528
IMG_6529
IMG_6532
IMG_6533
IMG_6534
IMG_6535
IMG_6536
IMG_6537
IMG_6538
IMG_6539
IMG_6541
IMG_6543
IMG_6544

Elin Daugaard's slides

IMG_6521
IMG_6522
IMG_6523
IMG_6525
IMG_6527
IMG_6526

Oktober 2022

Løvfaldsfest 2022 på Sølund

30.10.22/LJ


Løvfaldsfesten må absolut være den største fest blandt de mange fester, som holdes i festsalen i Landsbyen Sølund i løbet af året.


Jeg og Jette fik i år mulighed for at være frivillige, og hjælpe med det praktiske under hele festen, og rydde op i salen, da festen var slut.


Dagen forinden havde andre frivillige og ansatte opstillet borde og stole, og dækket bordene, som bortset fra dansegulvet, fyldte hele den store festsal. Bare det at stå i festsalen og se de mange smukt dækkede borde, klar til de mange gæster, som snart ville sidde omkring bordene, var virkeligt et imponerende syn.


Den røde løber var rullet ud og flankeret med levende lys i lamper, og lidt før kl. 17.00 begyndte beboere og ansatte at ankomme til festsalen. Mange havde stiftet bekendtskab med en regnbyge undervejs, så de var lidt våde, da de ankom, men det ænser man jo ikke, når man er på vej til Løvfaldsfest. Så festsalen blev hurtigt fyldt med forventningsfulde og festglade mennesker, som var klar til at nyde de kommende timer.


Landsbylederen Anne-Marie Kruse indledte festen med at hylde de mange jubilarer, som sad sammen med deres pårørende og ansatte, og som sikkert havde en særlig fest i Løvfaldsfesten. Flere af jubilarerne kunne sågar fejre hele 70 års jubilæum! Virkeligt tankevækkende.


Så efter hyldesten af jubilarerne var det tid til at spise. Menuen var græsk farsbrød, flødestuvet kartofler og æblekage med flødeskum. Ingen tvivl om, at maden bekom allesammen vel, så der blev spist igennem ved alle borde. Tak til køkkenet!


Som så ofte før var det The Mumes, som leverede musikken. Med sangerinden Winnie i front og akkompagneret af Sonni, Danny og Jon, flød musikken ud af højtalerne under hele festen. Det er skønt at se de skønne unge mennesker spille og synge med en fantastisk energi, så det smitter ud over kanten af scenen. Stor TAK til Jer alle 4.


Som hjælper var det en helt særlig glæde at gå rundt ved bordene og servicere de mange glade beboere, ansatte og de mange unge vikarer fra boenhederne. Som gammel forældre var det en helt særlig fornøjelse at snakke lidt med de mange unge mennesker, som trofast sad hos beboerne ved bordene og hjalp dem med spisning. Det var tydeligt, at de unge mennesker virkelig nød, at være med og hjælpe vores beboere. Stor ros til Jer!


Vi var næsten helt høje, da vi kom hjem. Så Jette og jeg siger rigtig mange tak, fordi vi måtte være med og hjælpe til. Det er ingen overdrivelse, når vi siger, at det var en helt særlig oplevelse.


Tak til alle ansatte og frivillige, som gjorde festen mulig og de, som ledsagede vores beboer under festen.


Kærlige hilsner til alle på Sølund

Jette og Leif Johannsen

Forældre til Thomas i Hus40


IMG_6440
IMG_6441
IMG_6474
IMG_6442
IMG_6444
IMG_6445
IMG_6452
IMG_6453
IMG_6454
IMG_6443
IMG_6446
IMG_6447
IMG_6450
IMG_6451a
IMG_6458
IMG_6461 (1)
IMG_6471
IMG_6479
IMG_6481
IMG_6448
IMG_6457
IMG_6460
IMG_6461a
IMG_6462
IMG_6463
IMG_6464
IMG_6459
IMG_6466
IMG_6467

Mødereferat fra Pårørendeforeningen

26.10.22/LJ


Pårørendeforeningen afholdt ordinært bestyrelsesmøde den 12.10.22, hvor vi den første time havde besøg af 2 byrådsmedlemmer fra Social- og Sunhedsudvalget.


Den første time havde vi fornøjelsen at have besøg af Sebastion Støckler (V) og Jesper Arbo Frederiksen (A), som vi havde inviteret. Det er planen, at vi ses nogle gange i løbet af året. Ideen er bl.a. at give dem relevante informationer om vores tanker og udfordringer på Sølund, og få relevant orientering fra dem. Vi drøftede bl.a. de voldsomme besparelser, som Sølund har været udsat for igennem mange år. Endvidere drøftede vi også vores bekymringer for, at kommunen bevarer stor fokus på en givende og udviklende diversitet i sammensætningen af vores beboere fremover.


Bestyrelsen mener, at ledelsens kommunikationen og information om hverdagen på Sølund herunder også de udfordringer, som ledelsen og boenhederne slås med er utilstrækkelige. I modsætning til tidligere år er AC helt stoppet med at sende informationer om vores beboeres aktiviteter og oplevelser. I "gamle dage" blev der endda jævnligt udsendt en avis, som var en fornøjelse af læse. Problemet vil blive drøftet med Landsbyleder Anne-Marie Kruse meget snart.


 Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Læs hele referatet - her


Skuffende og tandløst valgmøde på Sølund

24.10.22/LJ


To bestyrelsesmedlemmer fra Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund (Margit Graves Ponsaing og Leif Johannsen) overværede LEV's valgmøde på Sølund mandag, den 24. oktober 2022


At mødet ikke imponerede nogen af dem, kan du læse her:


Margit Ponsaings referat læses HER


Leif Johannsens referat læses HER


IMG_1992
IMG_1993
IMG_1991
IMG_1990

Valgmøde på Sølund

10.10.22/LJ


LEV inviterer til valgmøde den 24. oktober kl. 19.00 i festsalen på Sølund

Landsbyleder Anne-Marie Kruse indleder mødet og fortæller lidt om Sølund


Husk tilmelding med navn og antal, som sendes til khne@lev.dk senest den 22. oktober. 

OBS: du kan samtidigt skrive dine spørgsmål til politikerne i mailen.


"Det er et "omvendt" valgmøde, hvor politikerne får lejlighed til at stille spørgsmål til borgere og pårørende, videnspersoner, og mennesker med en interessepolitisk tilgang omkring behov hos mennesker med kognitive udfordringer. Et konstruktivt samarbejde mellem viden og beslutningstagere er vejen frem."


Læs hele programmet - HER

Fælles pårørendemøde på Sølund

09.10.22/LJ


TEMA: DEN PÆDAGOGISKE INDSATS

Den 3. november kl. 18.00 til 21.00 i Sølunds festsale


Pårørendeforeningen og Landsbyen Sølund inviterer alle pårørende til en temaaften, som giver Jer indblik i Sølunds fundament og den konkrete faglige indsats i boenhederne.


Tilmelding sker til Aase Lorenzen på aaslor347@gmail.com eller SMS til 4044 4682 senest den 21. oktober. På mødet serveres et let traktement og tilmelding er derfor bindende.


På gensyn til en hyggelig aften


Læs hele programmet - HER


September 2022

Tag selv din medicin Frands Fischer

12.09.22/LJ

Kilde: Uge-Bladet Skanderborg

Vores handicappede på Sølund har igennem 12 år afleveret mere en 200 millioner kroner i pengekasserne hos Skanderborg kommune og køberkommuner.

Men borgmester Frands Fischer afviser, at Skanderborg Kommune selv kan.!!!!


Læs artiklen ved at klikke på fotoet.

 

August 2022

Læs denne utroligt interessante artikel om et lægehus, som har ansvaret for 72 handicappede på et bosted.

28.08.22/LJ

Kilde: Ugeskriftet for læger

Læs om lægernes positive oplevelser og udfordringer, men også dilemaer, når de besøger og behandler de handicappede på bostedet.

Ariklen giver et godt indblik i lægernes daglige arbejde på bostedet. Som pårørende får man en godt indtryk af, hvordan det må være for vores 2 læger (Johanne og Karen) på Sølund, at arbejde som læger med ansvar for vores handicappede på Sølund. Vi skal også tænke på, at den "luksus" gælder ikke for alle handicappede. Så lad og prise os lykkelige for, at vi har den gode lægebehandling "lige ved døren" på Sølund.

Artiklen er relativ lang, men gør dig selv den tjeneste, at give dig tid til at læse hele artiklen.


Læs hele artiklen - HER

 

Sølund flytter beboere under Smuk-festen

22.08.22/LJ

Kilde: Skanderborg Liv

De markant anderledes rammer omkring beboernes liv under Smukfest betyder, at nogle beboere i større eller mindre grad må flyttes væk under festivalen.


Sølund har et godt samarbejde med Smukfest, som fuldt ud kompenserer Sølunds udgifter, når nogle beboere må flyttes under festivallen, eller må tage på nogle éndagsture til f.eks. LEGOLAND eller andre steder.


Læs hele artiklen - her

Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde den 16. august 2022

18.08.22/LJ


Pårørendeforeningen afholdt igår bestyrelsesmøde for at konstituere sig.


Pårørendeforeningen afholdt sit første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i maj måned.


Vi bød velkommen til Solvej Olesen, som blev valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen i maj måned. Solvej bor i Sønderborg og er mor til Jørgen i Hus12. Vi glæder os til samarbejdet med Solvej.


Vi vil fremover publicere referater på vores hjemmeside fra Pårørendeforenigens bestyrelses-møder og andre møder i Pårørendeforeningen.


I forbindelse med vores bestyrelsesmøder, holder vi ofte et formøde med Landsbyleder Anne-Marie Kruse, som er så venlig at mødes med os. Her har vi så mulighed for at stille spørgsmål omkring hverdagen og andet på Sølund, og Anne-Marie giver os samtidigt en opdatering om forskellige forhold på Sølund. Disse informationer vil naturligvis også blive bragt her på hjemmesiden. Anne-Marie Kruse deltog ikke i dette møde.


Vi håber, at du vil læse referaterne med interesse, og hvis du måtte have spørgsmål, er du velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Hent hele referatet fra bestyrelsesmødet - her


Sødisbakke Festival 2022

11.08.22/LJ


Efter 2 års pause pga. Corona er Sødisbakke Festival tilbage. Festivallen afholdes kun 1 dag, nemlig onsdag den 7. september. Start klokken 09.00 og afslutning klokken 17.00.

OBS: AL BETALING SKER UDELUKKENDE MED MOBILEPAY!


For yderligere information og køb af billetter - gå til Sødisbakkes hjemmeside - HER


Juni 2022

Lasse Mortensen; "De frillige svigtede. De ved fand'me ikke, hvad de går glip af!

14.06.22/LJ

Kilde: Uge-Bladet Skanderborg

Vejret drillede med regn. Mange gæster udeblev. De unge frillige svigtede. Det bliver nok et underskud, når kassen gøres op. MEN... de handicappede fik en rigtig god fest, og det er det, det hele handler om.


Læs hele artiklen - HER

 

Sølunds Musik-festival 2022

11.06.22/LJ

Kilde: Jyllands-Posten og Ugebladet Skanderborg

Selvom vejret drillede lidt, blev Sølund Musikfestival i år et brag af en fest for de vores beboere, ansatte og tusindevis af andre!

Hvor var det dejligt at vores beboere og handicappede fra andre bosteder kunne komme til fest og møde venner efter en lang Corona-pause. Og musikken var som sædvanligt ikke mindre end fantastisk.

Alle indslag om festen blev vist på vores Facebook side. Indslagene bl.a. hentet hos Ugebladet Skanderborg. Og her vil jeg da også lige vise nogle flere fotos fra de 3 dages fest.

Pårørendeforeningen sender en stor tak til Lasse og alle frivillige og ikke mindst til sponsorer, som af det store hjerte har doneret penge til Sølund Musik Festival. Uden de frivillige ingen festivaller. Tankevækkende og en ekstra stor tak for det.


Har du lyst til at besøge vores Facebook, og se mere om Sølund Musik Festival - tryk HER

IMG_1871
IMG_1886
IMG_1875
IMG_1878
IMG_1881
IMG_1883
IMG_1877
IMG_1885
IMG_1880
IMG_1882
IMG_1874

Thomas træner

Hus40

Thomas træner

med Lene fys

i Sølunds motionsrum

Thomas' trænings ribbe

Hus40

Thomas' træner i ribbe 

hjemme

Kørestol og fysisk træning

01.06.22/LJ


At være kørestolsbruger er gift for kroppen. Det var vi klar over fra den første dag for mange år siden, da Thomas til sidst måtte bruge kørestol pga. Spastisk Cerebral Parese. 


Siden den dag har Thomas fået ugentligt styrketræning i redskaber i motionsrummet på Sølund og afspændingsøvelser med fysioterapeut, gåture med en May-Walker og ture på gåben sammen med mig, når Thomas er hjemme. I Hus40 sørger personalet for daglige træningsøvelser. Det samme herhjemme, når Thomas er hjemme.  


I lang tid funderede jeg over, hvordan træningen i Hus40 og herhjemme kunne udføres i mere faste rammer og gøres mere effektivt med puls- og styrketræning i korte intervaller i løbet af dagen og, som Thomas delvist kunne udføre selv. 


Thomas har stadigvæk sin begrænsede gangfunktion i behold (kan sagtens gå en kilometers penge), men Thomas har en dårlig balance, så Thomas’ muligheder for at udføre forskellige træningsøvelser uden støtte var begrænsede. Øvelser på en fitness-måtte er heller ikke rigtig en mulighed. 


En dag slog det mig, at måske en ribbe kunne være svaret. Ribben kunne så være det faste sted for daglige træningsøvelser, og en ribbe var god at holde fast i, og Thomas kunne således selv træne oprejst. Så jeg gik igang med at finde egnede øvelser, som kunne udføres i ribbe med de begrænsninger, som gælder for Thomas. 


Jeg fandt omsider nogle øvelser, som jeg snakkede med Thomas’ fysioterapeut om, kunne være egnede til Thomas. I december 2019 købte jeg så en ribbe hos Harald Nyborg for 550 kr., som jeg monterede på Thomas’ værelse hjemme hos os. 

Thomas er meget hjemme, så de næste par måneder kørte vi programmet igennem, når han var hjemme i weekender, og snart fik vi indkørt det rigtige program, som passede til Thomas. En vigtig ting er, at Thomas under træningen i ribben kan står på sine ben!


Ribben skulle snart vise sig, at være en ekstra rigtig god idé! For i marts 2020 lukkede Sølund og Hus40 nemlig pga. Corona, og efter 14 dage i isolation tog vi Thomas hjem, og Thomas vendte  først tilbage 2 1/2 måned senere. Så i de måneder kunne vi køre næsten fuld træning med Thomas i ribben, elastikøvelser, boldkast og ture på gåben. 


Læs resten af artiklen her


Mange hilsner

Leif Johannsen

Far til Thomas Hus40


Maj 2022

Solskinskoncert den 5. juni kl. 12.30 i teltet på Sølunds Musik-festival's festplads

09.05.22/LJ

En skæddersyet klassisk koncert med fællessang, klassiske duetter og udpluk af kendte arier bliver serveret.

Arrangørerne håber at se mange beboere, ledsagere og pårørende på denne Grundlovsdag. DER ER GRATIS ADGANG..!!


Tilmelding senest den 17.maj til jakob.krogh@skanderborg.dk

 

Formandens beretning

Regnskabet 2021

Referat

Pårørendeforeningen har afholdt generalforsamling

04.05.22/LJ

Generalforsamlingen blev afholdt i festsalen på Sølund. I år havde vi besøg af Landsbylederen Anne-Marie Kruse, som fortalte om livet i Landsbyen Sølund.


Som noget nyt startede vi med spisning kl. 18.00. Køkkenet havde lavet en lækker buffet med tapasretter. Der var enighed om, at det var en god start på mødet. Stor tak til køkkenet!


Besøg af Landsbylederen

Anne-Marie Kruse holdt et interessant indlæg om, hvad der foregår i Landsbyen Sølund. Temaerne var bl.a. beboernes trivsel, arbejdsmiljøet, rekruttering af personale og analyse af bygninger. (Se nærmere i referatet).


Formandens beretning

Formanden Margit Ponsaing gennemgik sin beregning om bestyrelsens arbejde igennem 2021. (Se formandens beregning)


Regnskabet for 2021

Kassereren gennemgik regnskabet. Kontingent indtægterne ligger på et nogenlunde éns niveau, og der er ca. 50 medlemmer, som betaler kontingent. 2 medlemmer har indbetalt ekstra på henholdsvis 1.000 kr. og 2.000 kr. Det siger vi mange tak for.


Generalforsamlingenss øvrige punkter

Læs om de øvrige punkter på generalforsamlingen i referatet.

 

IMG_5151
IMG_5150
IMG_5149
IMG_5148
IMG_5146

April 2022

Fond donerer 85.000 kr. til 16 beboere på Sølund, så de kan komme på en tiltrængt kort ferie eller udflugt

29.04.22/LJ

Oven på Corona-restriktioner i næsten et par år var antallet af ansøgninger om midler til at holde en kort ferie for beboere med ledsagelse af ansat ekstra stor.


Det generelle kendskab til Fonden "Anne Marie Sørensen, født Larsens, legat til fordel for "glemte børn" på Sølund er næppe særligt udbredt.


Men hvert år modtager alle boenhederne på Sølund opfordring til at indsende ansøgning om midler, så beboere kan komme væk fra Sølund og nyde et ophold på 2-3 dage i et feriecenter eller andet sammen med f.eks. sin kontaktperson.


I år blev der modtaget 16 ansøgninger, som alle fik deres ønsker opfyldt. Det var typisk ophold på Slette Strand, sommerhus, Lalandia og andre steder. At der i år var så mange ansøgninger skal nok tilskrives Corona og de mange resriktioner, beboere og ansatte har lidt under?


Bestyrelsen udgør jfr. fundatsen den til enhver tid værende Landsbyleder på Sølund samt formand og kasserer i Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund.


Der blev afholdt bestyrelsesmøde igår den 28. april 2022, og det er altid en fornøjelse at kunne imødekomme de modtagne ansøgere, som i år var ekstraordinært mange.


Marts 2022

LEV inviterer til temaaften på Hotel Skanderborghus den 20. april kl. 18.00

28.03.22/LJ

Temaet er STYRK BORGEREN I MØDET MED SYSTEMET. Der bliver en aften med masser af relevante informationer om f.eks. lovgivning, og svar på dine spørgsmål, som klæ'r dig på til mødet med det offentlige.


Konsulent Søren Møller Petersen vil øse af sin erfaring og viden, og vil besvare spørgsmål. Gerne spørsmål, som du tumler med, og gerne vil have forslag til løsninger på.

Søren har 40 års erfaring i rådgivning indenfor social, handicap og beskæftigelsesområdet.


Se programmet HER

Ny præst tiltræder i Landsbyen Sølund

28.03.22/LJ

Nyansat præst i Skanderborg Sogn skal også fungere som præst på Sølund


Jacob W. Storgaard-Christensen, som kommer fra en stilling som sognepræst i Nørre Felding ved Holstebro, skal som en del af sin ansættelse desuden være sognepræst i Landsbyen Sølund, og han ser frem til begge dele.

(Kilde: Ugebladet Skanderborg)


Klik for stort foto.


Vi holder generalforsamling i Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund

17.03.22/LJ

Generalforsamlingen afholdes tirsdag, den 3. maj kl. 18.00 i kantinen ved festsalen.

TILMELDINGSFRIST: 26. april!


Vi inviterer hermed alle pårørende og værger til at være med til at holde en god generalforsamling, hvor vi også kan få en god debat og mange spørgsmål om vores beboeres hverdag i Landsbyen Sølund.


Landsbylederen kommer og fortæller om hverdagen i Landsbyen Sølund. Så kom og lyt til Anne-Marie Kruse, som vil fortæller om de aktuelle forhold i landsbyen.


Klik på fotoet heroverfor og læs nærmere om programmet og tilmeld dig.

Fra 100 til 5 ansøgere. Usædvanligt stillingsopslag har tiltrukket Mathias.

14.03.22LJ

Mangel på kvalificeret arbejdskraft får landets største bosted til at oprette en praksisuddannelse for socialpædagoger. Det første hold begyndte i februar.


En rigtig god artikel fra Politiken om socialpædagog Mathias' hverdag i Hus 12, hvor han er startet på sit nye job samtidigt med 3 andre socialpædagoger.


De skal gennem et 4 måneders specialiseringsforløb. Halvdelen af tiden foregår i praktik, mens resten af timerne er ligeligt fordelt mellem undervisning og et fagligt netværk med sparring.


Dobbeltklik på artiklen for stort format...


Landsbyen Sølund er med til at skræddersy ny uddannelse

08.03.22LJ

"Vi skal sikre, at vore kolleger har de rette kompetencer for at løse de højt specialiserede opgaver,  som vi har her på Sølund, og skabe et godt liv for alle Sølunds beboere" - siger Anne-Marie Kruse.


Landsbyen Sølund skal tiltrække medarbejdere med særlig viden og særlig lyst til at arbejde på socialområdet fordi køberkommunerne efterspørger mere og mere specialiserede pladser til deres handicappede.


Da der ikke er tilstrækkeligt uddannede pædagoger med denne specialviden, har kommuner (bl.a. Skanderborg Kommune), regionen, VIA, Socialpædagogerne og andre aktører udviklet en specialiseret merit-pædagoguddannelse, som skal styrke kompetencerne og sikre flere faguddannet personale.


Dobbeltklik på artikleerne for stort format...


Februar 2022

Ophævelse af Corona retningslinjer på Sølund

23.02.22/LJ

Landsbylederen udsender mail, hvor de aktuelle retningslinjer for Corona-restriktioner ophæves.


Dobbeltklik på mailen for stort format...


Nyt betalingssystem (First Card) indføres på Sølund, og erstatter beboernes egne debetkort, når ansatte fremover foretager indkøb, eller hæver kontanter for beboerne.

Idag var det pårørende og værger fra boenhederne 18, 40 og 42, som havde fornøjelsen at få præsenteret den praktiske anvendelse af det nye betalingskort; "First Card".

22.02.22/LJ