Mødereferater

Under "Mødereferater" vil vi fremover samle alle mødereferater fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøder og andre møder.

Ønsker du uddybning af et emne, hører vi gerne fra dig. Hvis du har et emne, som du gerne vil have, at bestyrelsen skal kigge nærmere på, er du også meget velkommen til at sende os en mail på pf@pf-solund.dk

Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 3. juni 2024

06.06.24/LJ


Som det vigtigste punkt på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen skulle bestyrelsen konstituere sig. 


Vi ønsker velkommen til 2 nye medlemmer i bestyrelsen. 

Gitte Steen Ebbesen (best.medlem), som er moster til Mia i Hus 2 og

Tanja Bonde Rasmussen (suppleant), som er halvsøster til Johanne i Hus 41.


Og vi siger farvel og tak for godt samarbejde til Karl Højbjerg og John Simonsen, som ikke ønskede genvalg ved generalforsamlingen.


Læs nærmere i referatet om de øvrige emner, som blev drøftet.


Referatet - læs her


Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Pårørendeforeningen har afholdt

generalforsamling 2024

05.06.24/LJ


Generalforsamlingen blev afholdt den 7. maj 2024 i kantinen ved festsalen på Sølund. Også i år havde vi fornøjelsen at have besøg af Landsbylederen Anne-Marie Kruse.


Køkkenet havde lavet en lækker buffet med tapasretter. Der var enighed om, at det var en god start på mødet. Stor tak til køkkenet!


Landsbyleder Anne-Marie Kruse

Landsbylederen fortalte om "Vores fælles udvikling i Landsbyen Sølund" og du kan læse folderen her.

Læs folderen


Formandens beretning

Formanden Margit Ponsaing gennemgik sin beretning om bestyrelsens arbejde igennem 2023.

LÆS BERETNINGEN HER


Regnskabet for 2023

Kassereren gennemgik regnskabet. Kontingent-indtægterne viser et fald på ca. 3.000 kr. i forhold til 2022, hvor 45 medlemmer har betalt det frivillige kontingent. Flere medlemmer har dog indbetalt ekstra udover standard-kontingentet. Det siger vi tusind tak for. Vi har i år endvidere sparet udgifter til fortæring til bestyrelsesmøder og generalforsamling på ca. 7.000 kr., som Landsbyen Sølund fremover afholder.

Som det fremgår af tidligere opslag på Hjemmesiden, har Pårørendeforeningen i april 2024 udbetalt tidligere modtaget donation fra FØTEX på 24.048 kr. samt egen donation på 9.374 kr. til anskaffelse af en sansegynge, som nu står ved "Guldhornet". Indeståendet i banken pr. 31.12.23 reduceres tilsvarende.

SE REGNSKABET HER


Referat af generalforsamlingen

Der er udarbejdet referat iht. dagsordenen for generalforsamlingen. LÆS REFERATET HER


Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 13. marts 2024

17.03.24/LJ


Landsbyleder Anne-Marie Kruse deltog i den første time af mødet, hvor hun besvarede spørgsmål.


Møde med Landsbyleder Anne-Marie Kruse:

1. Ansatte op i tid eller fuld tid. Tilbud om seniorvilkår til ansatte tæt på pension.

2. Hvordan sikrer ledelsen og Skanderborg Kommune sig, at diversiteten (forskellighed og god balance mellem relativt godt fungerende beboere og beboere med udvidet støttebehov) på Sølund.

3. Nye busser.

4. Hvordan arbejdes der med "utilsigtede hændelser"?


Ordinært bestyrelsesmøde:

Punkter iht. vedtægter.


Læs referatet fra mødet - her

Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 23. januar 2024

30.01.24/LJ


Landsbyleder Anne-Marie Kruse deltog i den første time af mødet, hvor hun besvarede spørgsmål.


Mødet med Landsbylederen:

Følgende emner blev berørt: 1) Kort drøftelse af mødet den 15.01.24, hvor 75 ansatte og andre interessenter var indbudt til at komme med input til udarbejdelse af udviklingsplan for Landsbyen Sølund. 2) Evaluering af det fælles pårørendemøde den 15.11.23.


Ordinært bestyrelsesmøde:

Punkter iht. vedtægter - se referatet.


Læs referatet fra mødet - her


Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 9. oktober 2023

18.10.23/LJ


Landsbyleder Anne-Marie Kruse deltog i den første time af mødet, hvor hun besvarede spørgsmål.


Mødet med Landsbylederen:

Følgende emner blev berørt: Det kommende fælles pårørendemøde den 15.11.23. Omstrukturering efter vicelandsbylederens fratræden. Renovering af pavillon 5. (Se opslag på vores facebook 17.10.23 om pavillon 5). Vaccination af vores beboere. Ledelse af rengøring, teknik og vedligeholdelse overgår til kommunen. Sølunds bussers alder og tilstand er en udfordring.


Ordinært bestyrelsesmøde:

Følgende emner blev drøftet: Nyt fra kassereren. Juleslik.


Læs referatet fra mødet - her


Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 17. august 2023

21.08.23/LJ


Desværre var landsbyleder Anne-Marie Kruse forhindret i at deltage i vores bestyrelsesmøde, men vi får lejlighed til at drøfte relevante emner på næste  møde til oktober.


På mødet fik vi gennemgået og drøftet de modtagne forslag til anvendelse af donationen fra FØTEX. Vi har modtaget flere gode forslag, men kun få ligger indenfor donationens beløb - desværre. Vi har valgt at arbejde videre med sansegynge og frugttræer. Vi skal bl.a. finde finde egnede produkter af god kvalitet og fornuftige priser, men også placeringen iflg. nærmere aftale med Sølund.


Andre forslag omfattede EL-cykler, el-cykel til transport af en kørestol, hvor den handicappede forbliver i sin køretol under cykelturen, renovering af snozel-rummet i Aktivitetscaféen, indretning af udeområdet i Guldhornet. Ønsker, som vi måske kan vende tilbage på et andet tidspunkt.


Læs referatet fra mødet - her


Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 7. juni 2023

22.06.23/LJ


Som det vigtigste punkt på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen skulle bestyrelsen konstituere sig. Men andre og vigtigere emner skulle også vendes.


Bestyrelsens konstituering om formandsposten, næstformandsposten og kasserer betyder, at de samme personer fortsætter uændret.

Herefter diskuterede bestyrelsen artiklen i Jyllands-Posten; "Handicappede og svært syge bliver ladt i stikken af mangelfuld værgemålslov". Du kan finde artiklen her på vores hjemmeside og på vores Facebook. Vi har fremsendt spørgsmål til Landsbylederen til belysning af omfanget af beskikkede værger for beboere på Sølund.

Vi har bedt ansatte, ledere og pårørende om at indsendte forslag til, hvordan donationen fra FØTEX på ca. 24.000 kr. kan komme vores beboere til mest mulig gavn og nytte.


Læs referatet fra mødet - læs her


Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 27. marts 2023

28.03.23/LJ


Den første time før bestyrelsesmødet deltog Landsbyleder Anne-Marie Kruse, som bl.a. orienterede om: det kommende arbejde med en mulig omstrukturering i forbindelse med Elin Daugaards fratrædelse. Projekt "Sølund har 4 vejskilte"Skiltene", som beskriver retningslinjerne og grundpillerne i Sølunds værdigrundlag. 

Herefter havde vi besøg af Sølunds (næsten) nye præst Jacob Wagner Christensen, som fortalte om sig selv og hans arbejde på Sølund.


Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Læs referatet fra bestyrelsesmødet - læs her


Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 12. januar 2023

17.01.23/LJ


Den første time af mødet deltog Landsbyleder Anne-Marie Kruse og Malene Lundgren, som orienterede om den kommende nye hjemmeside for Landsbyen Sølund samt vicelandsbyleder Elin Daugaard, som fortalte om, hvad magtanvendelse er og, hvordan det anvendes i praksis.


Læs referatet fra mødet - læs her


Om magtanvendelse: Der vedlægges en "Regler om brug af magt", som er skrevet til brug borgere og pårørende. Den er udgivet af Socialstyrelsen - læs her

Slides fra Elin Daugaards indlæg - læs her

Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 22. november 2022

29.11.22/LJ


Den første time af mødet deltog Landsbyleder Anne-Marie Kruse, hvor vi primært drøftede Fælles Pårørendemøde på Sølund og kommunikation overfor pårørende på Sølund. Herefter holdt vi ordinært bestyrelsesmøde.


Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Læs hele referatet - her


Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 12. oktober 2022

26.10.22/LJ


Pårørendeforeningen afholdt fornyligt ordinært bestyrelsesmøde, hvor vi den første time havde besøg af 2 byrådsmedlemmer fra Social- og Sunhedsudvalget.


Den første time havde vi fornøjelsen at have besøg af Sebastion Støckler (V) og Jesper Arbo Frederiksen (A), som vi havde inviteret. Det er planen, at vi ses nogle gange i løbet af året. Ideen er bl.a. at give dem relevante informationer om vores tanker og udfordringer på Sølund, og få relevant orientering fra dem. Vi drøftede bl.a. de voldsomme besparelser, som Sølund har været udsat for igennem mange år. Endvidere drøftede vi også vores bekymringer for, at kommunen bevarer stor fokus på en givende og udviklende diversitet i sammensætningen af vores beboere fremover.


Bestyrelsen mener, at ledelsens kommunikationen og information om hverdagen på Sølund herunder også de udfordringer, som ledelsen og boenhederne slås med er utilstrækkelige. I modsætning til tidligere år er AC helt stoppet med at sende informationer om vores beboeres aktiviteter og oplevelser. I "gamle dage" blev der endda jævnligt udsendt en avis, som var en fornøjelse af læse. Problemet vil blive drøftet med Landsbyleder Anne-Marie Kruse meget snart.


 Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Læs hele referatet - her


Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 16. august 2022

18.08.22/LJ


Pårørendeforeningen afholdt igår bestyrelsesmøde for at konstituere sig.


Pårørendeforeningen afholdt sit første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i maj måned.


Vi bød velkommen til Solvej Olesen, som blev valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen i maj måned. Solvej bor i Sønderborg og er mor til Jørgen i Hus12. Vi glæder os til samarbejdet med Solvej.


Vi vil fremover publicere referater på vores hjemmeside fra Pårørendeforenigens bestyrelsesmøder og andre møder i Pårørendeforeningen.


I forbindelse med vores bestyrelsesmøder, holder vi ofte et formøde med Landsbyleder Anne-Marie Kruse, som er så venlig at mødes med os. Her har vi mulighed for at stille spørgsmål omkring hverdagen og andet på Sølund, og Anne-Marie giver os samtidigt en opdatering om relevante forhold på Sølund. Disse informationer vil naturligvis også blive bragt her på hjemmesiden. Anne-Marie Kruse deltog ikke i dette møde.


Vi håber, at du vil læse referaterne med interesse, og hvis du måtte have spørgsmål eller behov for yderligere uddybning af emner, er du velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Læs hele referatet - her