Om os

Send os en mail:

pf@pf-solund.dk

Vi er en frivillig forening, der...

  • varetager beboernes interesser, og forsøger, at fremføre beboernes synspunkter som borgere i Landsbyen Sølund overfor ledelsen, som vi jævnligt er i dialog med
  • er en samlende forening, som de lokale Pårørenderåd i Sølunds boenheder kan samarbejde med
  • repræsenterer Landsbyen Sølund udadtil i f.eks. PRISK (Pårørenderåd i Skanderborg Kommune), et samlende organ for alle bosteder i Skanderborg Kommune med 2 årlige dialogmøder og, hvor Handicapchefen for Skanderborg Kommune deltager i
  • udgiver bladet FOKUS 4 gange årligt, og sendes til alle pårørende
  • udgiver hjemmesiden www.pf-solund.dk samt Facebook
  • har 2 medlemmer i bestyrelsen i Ane-Fonden, hvis formål er, at uddele legater til "glemte børn" i Landsbyen Sølund
  • tager relevante problemstillinger op og arbejder på løsning af disse
  • gerne stiller op til arrangementer og udvalg i Landsbyen Sølund

Støt os (og dig selv)...

Medlemsskab af Pårørendeforeningen er IKKE betinget af, om man har betalt kontingent.

Alle er velkommen til at deltage i foreningens arrangementer, og til at kontakte bestyrelsesmedlemmer, hvis der er problemer eller udfordringer, man ikke kan klare alene.

Så - slut op omkring Pårørendeforeningen. Det gavner både beboerne og dig selv.

På generalforsamlingen blevet vedtaget, at kontingentet hæves til 150 kr. pr. medlem.

Kontingent for par: 300 kr.

Kontingent for enlige: 150 kr.

Foreningens Girokonto art: +01 Konto: 727 1085

Foreningens Bankkonto: Reg.nr. 1551 Konto: 727 1085

Foreningens MobilePay: 74 40 88

Bestyrelsesmedlemmer


Pårørendeforeningens bestyrelse vælges og genvælges på den årlige generalforsamling. Der vælges en bestyrelse på ialt 7 medlemmer plus suppleanter. Foreningen ledes af bestyrelsen. Der udpeges formand, næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere udpeges redaktør af FOKUS. I vores forening deltager suppleanter også i alle bestyrelsesmøder. Det sikrer, at alle er opdaterede

Alle bestyrelsesmedlemmer arbejder uden vederlag, kørselsgodtgørelse eller anden kompensation.

Margit Graves Ponsaing

Formand for bestyrelsen

Bor: Saltholmsgade 19, 8000 Aarhus C

Tlf. 30 32 64 27

Relation: Mor til Johan i Hus 39

Leif Johannsen

Bestyrelsesmedlem, kasserer og webmaster af Hjemmesiden og Facebook.

Bor: Voldbyvej 7, 8464 Galten

Tlf. 25 65 80 00

Relation: Far til Thomas i Hus 40

Agnes Winther

Suppleant

Bor: Tranevej 6, 8240 Risskov

Tlf. 40 30 50 32

Relation: Mor til Johanne i Hus 41

Aase Lorenzen

Bestyrelsesmedlem og medlem af PRISK

Bor: Baunevej 7, Nim, 8740 Brædstrup

Tlf. 40 44 46 82

Relation: Mor til Sanne i Hus 6

Karl Højbjerg

Næstformand for bestyrelsen

Bor: Kattrupvej 21, Tebstrup,

8660 Skanderborg

Tlf. 29 84 75 39

Relation: Far til Daniel i Hus 40

John Simonsen

Bestyrelsesmedlem, medlem af PRISK og Handicap og Psykiatrirådet Skanderborg Kommune

Bor: Vædebrovej 5, 8660 Skanderborg

Tlf. 61 65 64 91

Relation: Far til Stine i Hus 14

Ulla Bøttcher Nielsen

Bestyrelsesmedlem, sekretær og redaktør af bladet Fokus

Bor: Damvej 12, 8700 Horsens

Tlf. 40 16 13 50

Relation: Mor til Anders i Hus 40

Solvej Olesen

Valgt på generalforsamlingen 2022

Bor: Strandvej1B2th

6400 Sønderborg

Tlf. 30 28 88 67

Relation: Mor til Jørgen i Hus 12

Margit Højland

Suppleant

Bor: Skovlundsvej 25, 8300 Odder

Tlf. 20 13 87 88

Relation: Svigerinde til Palle i Hus 18

I forlængelse af generalforsamlingen den 3. maj 2022 vil bestyrelsen konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde.