Om os
DSC07546
q9RNqD7zRt2J+Ghj5fmVNw_thumb_5cd9_edited1
DSC07571
DSC07584
DSC07583
DSC07587
DSC07588

Pårørendeforeningen

Landsbyen Sølund

Send os en mail:

pf@pf-solund.dk

Vi er en frivillig forening, der...

  • varetager beboernes interesser, og forsøger, at fremføre beboernes synspunkter som borgere i Landsbyen Sølund
  • er en samlende forening, som de lokale Pårørenderåd kan bruge, og meget gerne være en del af
  • repræsenterer Landsbyen Sølund udadtil i f.eks. PRISK (Pårørenderåd i Skanderborg Kommune), et samlende organ for alle bosteder i Skanderborg Kommune med 2 årlige dialogmøder og, hvor Handicapchefen for Skanderborg Kommune deltager i
  • udgiver bladet FOKUS 4 gange årligt, og sendes til alle pårørende
  • har 2 medlemmer i bestyrelsen i Ane-Fonden, hvis formål er, at uddele legater til "glemte børn" i Landsbyen Sølund
  • tager relevante problemstillinger op og arbejde på løsning af disse
  • gerne stiller op til arrangementer og udvalg i Landsbyen Sølund

Støt os (og dig selv)...

Medlemsskab af Pårørendeforeningen er IKKE betinget af, om man har betalt kontingent.

Alle er velkommen til at deltage i foreningens arrangementer, og til at kontakte bestyrelsesmedlemmer, hvis der er problemer eller udfordringer, man ikke kan klare alene.

Så - slut op omkring Pårørendeforeningen. Det gavner både beboerne og dig selv.

På generalforsamlingen blevet vedtaget, at kontingentet hæves til 150 kr. pr. medlem.

Kontingent for par: 300 kr.

Kontingent for enlige: 150 kr.

Foreningens Girokonto art: +01 Konto: 727 1085

Foreningens Bankkonto: Reg.nr. 1551 Konto: 727 1085

Foreningens MobilePay: 74 40 88

Bestyrelsesmedlemmer


Pårørendeforeningens bestyrelse vælges og genvælges på den årlige generalforsamling. Der vælges en bestyrelse på ialt 7 medlemmer plus 2 suppleanter. Foreningen ledes af bestyrelsen. Der udpeges formand, næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere udpeges redaktør af FOKUS. I vores forening deltager suppleanter også i alle bestyrelsesmøder. Det sikrer, at alle er opdaterede

Alle bestyrelsesmedlemmer arbejder uden vederlag, kørselsgodtgørelse eller anden kompensation.

Margit Graves Ponsaing

Formand for bestyrelsen

Bor: Saltholmsgade 19, 8000 Aarhus C

Tlf. 30 32 64 27

Relation: Mor til Johan i Hus 39

Leif Johannsen

Bestyrelsesmedlem, kasserer og redaktør af foreningens hjemmeside og Facebook.

Bor: Voldbyvej 7, 8464 Galten

Tlf. 25 65 80 00

Relation: Far til Thomas i Hus 40

Agnes Winther

Suppleant

Bor: Tranevej 6, 8240 Risskov

Tlf. 40 30 50 32

Relation: Mor til Johanne i Hus 41

Aase Lorenzen

Bestyrelsesmedlem og medlem af PRISK

Bor: Baunevej 7, Nim, 8740 Brædstrup

Tlf. 40 44 46 82

Relation: Mor til Sanne i Hus 6

Karl Højbjerg

Næstformand for bestyrelsen

Bor: Kattrupvej 21, Tebstrup,

8660 Skanderborg

Tlf. 29 84 75 39

Relation: Far til Daniel i Hus 40

John Simonsen

Suppleant

Bor: Vædebrovej 5, 8660 Skanderborg

Tlf. 61 65 64 91

Relation: Far til Stine i Hus 14

Ulla Bøttcher Nielsen

Bestyrelsesmedlem, sekretær og redaktør af bladet Fokus

Bor: Damvej 12, 8700 Horsens

Tlf. 40 16 13 50

Relation: Mor til Anders i Hus 40

Carina Fisker

Bestyrelsesmedlem

Bor: Gubsøtoften 69, 8600 Silkeborg

Tlf. 29 60 76 70

Relation: Mor til Amanda i Hus 1

Margit Højland

Suppleant

Bor: Skovlundsvej 25, 8300 Odder

Tlf. 20 13 87 88

Relation: Svigerinde til Palle i Hus 18

Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund

Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg

CVR 35 18 54 61

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend