PodCast og Videoer

PodCasts og videos om livet og hverdagen i Landsbyen Sølund


Landsbyen Sølund er Danmarks største bosted hvor 240 beboere bor og lever i 14 forskellige boenheder med egne ledere, men også den største kommunale arbejdsplads i Skanderborg Kommune, hvor mere end 700 ansatte arbejder. 


Pårørendeforeningen vil jævnligt udgive PodCasts og video-fortællinger om forskellige temaer i Landsbyen Sølund, som giver lytteren indblik i landsbylivet for, vores beboere og de ansattes mange forskellige arbejdsopgaver, som får landsbyen til at fungere i hverdagen. 

Sidste af 2 planlagte PodCast med Landsby-leder Anne-Marie Kruse er klar

PodCast med landsbyleder Anne-Marie Kruse om vores beboere og de ansatte i Boenhederne.

25.1120/LJ


Leif Johannsen fra Pårørendeforeningen har mødtes med Landsbylederen Anne-Marie Kruse for at snakke om emner omkring vores beboere og de ansatte i Boenhederne.


Emnerne er: Gentle Teaching, Social Tilsyn Midt, Omsorgssvigt og mistrivsel på andre bosteder, mange kompetente ansatte går på pension, det høje sygefravær på Sølund.

PodCast med Landsbyleder Anne-Marie Kruse

PodCast med og om den nye landsbyleder og Sølunds håndtering af Corona-nedlukningen

15.10.20/LJ


Leif Johannsen fra Pårørendeforeningen mødtes med Anne-Marie Kruse på hendes kontor for at snakke om hende selv og om hendes ideer og visioner til jobbet og om ledelse af Landsbyen Sølund.


Starten i det nye job blev hurtigt totalt forandret pga. Corona-pandemien, som krævede nedlukning og besøgsforbud af de pårørende. Hvordan blev det håndteret?


Der udgives nye PodCasts med Landsbylederen i slutningen af november med temaer i forhold til vores beboere og de ansatte på Sølund.

Det “gamle” Snoezelhus får nyt liv som aktivitetshus for

25 kørestolsbrugere

Bygningen, som vi alle på Sølund har kendt som Snoezelhuset igennem mange år, har nu gennemgået en stor forandring, og skal fremover fungere som aktivitetshus. 

16.09.20/LJ


Pårørendeforeningen vil fremover lave video-fortællinger og PodCasts om Sølund og ikke mindst de ansatte, som i deres daglige arbejde i boenhederne, aktivitetshusene, men også i alle de vigtige  servicefunktioner rundt omkring på Sølund, er en forudsætning for, at vores beboere kan leve trygt og godt.


Den første video-fortælling kommer her:


Snoezelhuset, som vi har kendt det igennem mange år - eksisterer ikke længere.


Beboere fra Sølund AC er flyttet ind i “Guldhornet”, som nu danner rammerne for dagsaktiviteten for hovedsageligt 25 kørestolsbrugere. De har tidligere været i dagsaktivitet på musikgangen på 1. sal i Pavillon 1, hvor Sølund AC har hjemme. Pga. Corona-restriktioner er alle rummene dog endnu ikke færdigt indrettede.


Leder af Sølund’s Aktivitetscentre Lars-Peter Mølgaard Frandsen var så venlig at give en rundvisning, og ikke mindst fortælle, hvad der er sket og vil ske fremadrettet.


Det er der kommet en video ud af, som du kan se via følgende link:


https://youtu.be/hd9EnuEQuno

 

DSC00491
DSC00497
DSC00498
DSC00488
DSC00489
DSC00494
DSC00499
DSC00485
DSC00493
DSC00495
DSC00479
DSC00481
DSC00482
DSC00507
DSC00523
DSC00508
DSC00510
DSC00514
DSC00515
DSC00505
DSC00512
DSC00511
DSC00516
DSC00517
DSC00520
DSC00522
DSC00504
DSC00529
DSC00518
DSC00528
DSC00530