Generalforsamling 2021

Generalforsamling

den 1. september  2021

Generalforsamling 2021


Traditionelt holder Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund sin generalforsamling i starten af maj måned.


Omstændighederne og restriktionerne pga. Corona tvinger os desværre til at udsætte vores generalforsamling til onsdag den 1. september klokken 18:00 ligesom sidste år. Så sæt (X) i kalenderen!!


Sted: Kantinen ved Sølund festsal. 


Senere vil vi informere nærmere om et relevant og spændende tema ifm. generalforsamlingen.


Fra ledelsen deltager Landsbyleder Anne-Marie Kruse, som vil give en opdatering af livet i Landsbyen Sølund.


Med venlig hilsen


Margit Graves Ponsaing
Formand

Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund

Dagsorden:


1.   Valg af dirigent.

2.   Formandens beretning.

3.   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4.   Fastlæggelse af kontingent for 2022.

5.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

      På valg er:

      Margit Graves Ponsaing (modtager gerne genvalg) 

      Ulla Bøttcher Nielsen (modtager gerne genvalg)

6.   Valg af suppleanter.

      På valg er:

      John Simonsen (modtager gerne genvalg) 

      Margit Højland (modtager gerne genvalg)

      Agnes Winther (modtager gerne genvalg)

7.   Valg af revisor.

      På valg er: 

      Frede Højland (modtager gerne genvalg)

8.   Valg af revisorsuppleant.

      På valg er: 

      Per Ponsaing (modtager gerne genvalg)

9.   Indkomne forslag. 

      Skal være formanden i hænde senest 8 dage før

      generalforsamlingen.

10. Eventuelt.

Tilmeld dig til generalforsamlingen her. Senest 20.08.21