Coronavirus

Her på siden har vi samlet opslag, som vedrører forhold på Sølund, som er foranlediget af Coronavirusen.

Hvis du har bemærkninger til situationen på Sølund, kan du sende et på ord. Specielt gerne et par ord om positive oplevelser!!


 
 
 
 

Nye Corona-restriktioner indført på Sølund

I praksis betyder det, at hver beboer skal eller kan udvælge 1-2 faste pårørende, der må komme på besøg og, at besøget skal foregå i lejligheden eller udenfor.

05.12..20/LJ


Læs information til de pårørende fra Skanderborg Kommune - her

Krav om mundbind, når du besøger Sølund

Så skrues der op for sikkerheden overfor vores beboere

30.10.20/LJ


Mail fra Landsbyleder Anne-Marie Kruse:


Kære Pårørende og Værger i Landsbyen Sølund,

 

Så er de nye krav om mundbind på offentlige steder trådt i kraft. Det betyder at pårørende nu skal bære mundbind, når I er på fællesarealerne i Boenhederne. I vedhæftet informationsark kan I læse den reviderede vejledning til besøg på bosteder.

 

Med ønsket om en god weekend.


Med venlig hilsen


Anne-Marie Kruse

Leder af Landsbyen Sølund


TRYK FOR STORT BILLEDE...Artikel i Politiken

Besøgsregler trådte handicappedes selvbestemmelsesret under fode

Det var et indgreb i den personlige frihed, da coronaregler forbød besøg i private hjem på botilbud, mener Institut for Menneskerettigheder.

28.06.20/LJ


En interessant artikel, hvor Institut for Menneskerettigheder har travlt med at kritisere  myndighederne, at disse under Corona-krisen ikke i tilstrækkelig grad har taget hensyn til de handicappedes menneskerettigheder. 


En, den alvorlige viruspandemi taget i betragtning, noget teoretiske og ensidig tilgang til de handicappedes personlige frihedsrettigheder - eller?


Der er dog heldigvis en relevant balance i artiklen, hvor de kritiserede myndigheder og faglig 3. part (Socialpædagogerne) får lejlighed til at forklare, hvorfor det ikke kun er et spørgsmål om handicappedes menneskerettigheder, men også den alvorlige smitterisiko, medbeboere og personale udsættes for, hvis menneskerettighederne blot skulle håndhæves i sin yderste konsekvens. 


Corona-pandemien har måske netop vist, at en ubetinget respekt for menneskerettighederne og rettidig omhu er et dilemma - eller nærmere en umulighed? 


Ville en ubetinget respekt for menneskerettigheder for nogen handicappede ikke blot betyde, at man bringer andre handicappedes liv i fare?


Mon ikke de fleste pårørende, trods alt, er tilfredse med den håndtering af smitterisikoen i boenhederne, myndighederne har udført?


Se hele artiklen - her

Idag blev BESØGSFORBUDET på Sølund omsider OPHÆVET!!!

I over 3 måneder har vores beboere ikke haft besøg af sin familie og pårørende. Dog har der de sidste par uger været mulighed for besøg under skærpede vilkår, MEN NU KAN VI BESØGE VORES BEBOERE UDEN RESTRIKTIONER!

25.06.20/LJ


Mailen fra Landsbylederen landede i vores mailbokse i morges kl. ca. 08.30, og hvilket skønt budskab, vi fik!


Men i al glæden over denne frihed sammen med vores beboere skal vi ikke glemme, at Corona-virussen stadigvæk er iblandt os.


Derfor skal vi allesammen huske og udføre de vigtige regler om håndvask(-sprit), afstand osv. ...!!!!!


Læs mailen fra Landsbylederen - her


Læs pressemeddelelsen fra SIM - her


Læs orienteringen fra SIM - her


Læs bekendtgørelsen - herBesøgsforbud ophæves omsider, men...

Besøgsforbud ophæves, men det enkelte bosted kan stadigvæk indføre skærpede regler for besøg for at undgå smitte.

23.05.20/LJ


Det var et dejligt budskab fra Social- og Indenrigsministreriet, som landede i mailboksen i går aftes præcis klokken 22.00.


Interesseorganisationer har heller ikke været sene til at kommentere de nye regler idag, fordi det er ikke så enkelt.


For os på Sølund skal vi lige vente på Skanderborg Kommune og se, hvad de melder ud overfor bostederne i Skanderborg Kommune.


Så vi ser frem til at modtage nyt fra Landsbylederen Anne-Marie Kruse.


Læs pressemeddelelsen fra SIM - her


Læs orienteringen fra SIM - her


Læs artiklen fra LEV - her


Genåbning af svømmehal, motionscenter og museum!

Meget snart vil svømmehal, motionscenter og museum blive genåbnet på Sølund. Men væbn Jer med lidt tålmodighed

12.06.20


Udmelding fra Landsbylederen om yderligere åbninger på Sølund blev udsendt på mail idag til alle pårørende og værger.


Det drejer sig om svømmehallen, motionscenter i kælderen og museet. Som bekendt er der allerede lavet nationale udmeldinger for disse faciliteter i Danmark.


Men, hvad angår svømmehal og motionscenter skal der først laves konkrete retningslinjer, som herefter skal godkendes af Skanderborg Kommunes Task Force.


Desværre vil Sølunds ridetilbud "Søhesten" først komme igang efter sommerferien!


De nuværende besøgsrestriktioner på Sølund vil foreløbigt fortsætte uændret, da der endnu ikke er modtaget nye retningslinjer for dette fra Kommunen.


Se mailen fra Landsbylederen - her

Så er det omsider muligt at besøge Sølund!!

"Så fik Skanderborg Kommune vejledning om besøg på Bosteder. Blækket er knapt tørt, men vi glæder os til at se Jer på Sølund igen, og jeg er sikker på, at gensynsglæden bliver STOR!!"

14.05.20

 

Landsbyleder Anne-Marie Kruse kunne omsider give alle pårørende den glædelige besked, at de nu kan komme på besøg på Sølund efter 2 måneders savn og længsel. Der vil være tale om udendørs besøg f.eks. på de respektive beboeres egen terasse med mindre andet aftales med boenhedslederen.

Nye retningslinjer fra Socialministeriet om lempelse af besøgsforbud på Bosteder

Få timer efter, at Socialministeren opfordres til at udgive retningslinjer for lempelse af besøgsforbud, er de nu publiceret..!

13.05.20


Til dem, som ikke kan vente, kan nu læse alle detaljer om de nye regler for, hvordan det nuværende besøgsforbud lempes. Retningslinjerne træder senest i kraft om 7 dage, når de enkelte kommuner har haft lejlighed til at udarbejde deres lokale vejledninger til de enkelte Bosteder (altså i vores tilfælde Landsbyen Sølund)..!


Så det er vigtigt at understrege, at det er landsbyleder Anne-Marie Kruses efterfølgende retningslinjer for Landsbyen Sølund, der vil være gældende!!


Læs dokumenterne her:


Nyhedsbrev fra Social- og Indenrigsministeriet om lempelse af besøgsforbud på bosteder - her

Ny bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg - her

Orienteringsskrivelse om midlertidigt besøgsforbud - her

Faktaark om ændringerne af besøgsrestriktionerne - her

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer - her

 

Lempelse af besøgsforbud i udsigt - afventer dog ny bekendtgørelse

Det betyder, at der er udsigt til, at beboerne på Sølund måske igen kan få besøg af deres pårørende, men det vil ske under en række ristriktioner!

28.04.20


Landsbylederen Anne-Marie Kruse har udsendt en ny orientering, som denne gang, heldigvis er lidt  positivt.


Læs orienteringen fra Landsbylederen - her


Læs bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet - her


"Besøgsforbud gælder stadigvæk. Regler for plejehjem gælder IKKE for Sølund og bosteder. SÅ VI SKAL HOLDE UD ENDNU!"

24.04.20


Landsbylederen har idag udsendt en opdatering af besøgsforbuddet på Sølund. Forbuddet gælder stadigvæk uændret! Så vi pårørende og vores beboere skal stadigvæk holde ud og undvære besøg - desværre.


Mange har sikkert læst, at ældre på nogle plejehjem har fået lov til at få besøg af sine pårørende, som så foregår udenfor. Men der gælder andre regler for plejehjem end for bosteder. Så det vil ikke kunne ske på Sølund foreløbigt.


Mail fra Landsbylederen udsendt idag.. her


Regler gældende for Sølund og bosteder.. her


Resolut handling og grundig procedure på Sølund ved mistanke om Corona-infektion

19.04.20


Vi har fået tilladelse til at bringe uddrag af en mail, som idag blev udsendt til BE40's pårørende.


I mailen orienterer faglig leder Pernille Hollænder om et tilfælde, hvor der var mistanke om, at en beboer kunne være smittet af Corona virus.


Beskrivelsen af Sølund's grundige procedure og resolutte handling kan kun efterlade pårørende med en tryg følelse af personalets bekymring og omsorg for vores beboere.


Tak for det..!


Se mailen - her

"Sølund vil være nogen af dem, som skal indstille sig på et længere forløb i en forandret dagligdag..."

15.04.20


Mail fra Landsbylederen udsendt idag... her


Besøgsforbud på Sølund skærpes yderligere

07.04.20


Landsbylederen Anne-Marie Kruse udsender orientering om, at besøgsforbuddet skærpes, og at forbuddet nu også omfatter udearealer - herunder den enkelte beboers terrasse.


Landsbylederens orientering er begrundet i Skanderborg Kommunes skrivelse til handicap og socialpsykiatriområdet.


Læs Skanderborg Kommunes brev - her


Kommentar: Den aktuelle skærpelse udgår fra Social- og indenrigsministeriet efter at ministeriet selv var årsag til, at der skabtes forvirring om besøgsforbuddet. Se opslag nedenfor.


Læs Social- og Indenrigsministeriets nye og gældende orientering (04.04.20) - herLandsbylederen: "OPFORDRING TIL FORTSAT AT UNDGÅ BESØG PÅ SØLUND!"

02.04.20


Landsbylederen Anne-Marie Kruse har udsendt en video om den aktuelle Corona-situation. Hendes budskab er ganske enkelt; undgå besøg på Sølund for at forhindre smitterisikoen af beboerne. Beboerne har det godt, og personalet gør en stor indsats for, at den specielle situation ikke får lov til at påvirke hverdagen for meget.


Opfordringen fra Skanderborg Kommune (se nedenfor) er ligeledes at undgå besøg. Hvis det alligevel er påkrævet skriver kommunen om forholdsreglerne i en sådan situation.


Usikkerheden om besøg eller ej er mere eller mindre opstået pga. brev fra Social- og Indenrigsministeriet den 30.03.20, som afsluttes med: 


"... skal ministeriet understrege, at et barn, en ung eller en voksen, der tager ophold i sin aflastningsinstitution eller vender tilbage til sit anbringelsessted eller sit botilbud efter besøg, ærinder e.l. uden for tilbuddet, ikke kan nægtes adgang."

Se Anne-Marie Kruses video - her


Læs Skanderborg Kommunes opfordring - her

Besøgsforbud på bosteder ændres for mennesker med udviklingshandicap?

01.04.20


LEV skriver, at de har haft mange henvendelser fra forældre og personale om det besøgsforbud, der blev indført i midten af marts på landets bosteder pga. Coronavirussen.


Nu er reglerne angiveligt ved at blive ændret, så forældre og andre nærtstående pårørende kan besøge mennesker med udviklingshancicap på bostederne og beboere kan tage på besøg hos pårørende.


Læs artiklen fra LEV - her

Læs brev fra Social- og Indenrigsministeriet til kommuner, regioner mfl. - her

Som forventet forlænges forbudet mod pårørendes besøg på Sølund

27.03.20


Mail udsendt igår den 26.03.20 af Landsbylederen til alle pårørende med vedlagt brev fra Skanderborg Kommune.


Brev fra kommunen kan læses her - her


BEMÆRK et link i brevet har en stavefejl og virker ikke. Det skal være www.coronasmitte.dk

Sundhedsstyrelsen råd til Mental sundhed

26.03.20

Find det her -  klik

Sundhedsstyrelsen udsender information om COVID-19 på E-boks til alle danskere

20.03.20


Sundhedsstyrelsern har udsendt information i brev til alle danskeres E-boks.


Da mange har problemer med at få adgang til sin E-boks pga stor trafik, har vi lagt informationen på hjemmesiden, hvor du kan down-loade den og printe den til eget brug.


Nogen har måske ikke E-boks, så kan informationen jo hentes her.


Hent informationen fra Sundhedsstyrelsen - her

Forholdsregler på Sølund strammes endnu en tand!

19. marts 2020


Landsbylederen Anne-Marie Kruse udsender skærpede forholdsregler for Landsbyen Sølund, og det betyder stop for besøg af pårørende i Landsbyen.


Samtidig indskærpes, at beboere ikke følges med personale ud og handle i butikker


Læs udsendt mail og instruks nedenfor...

Forholdsregler på Sølund strammes nu!

16. marts 2020

 

”Kære Pårørende og Værger i Landsbyen Sølund,

 

Fra i dag er retningslinjerne for besøg blevet skærpet. Således er vedhæftede hængt op i alle Boenheder. Vi henstillet til, at alle begrænser besøg i videst muligt omfang, men har samtidig forståelse for at besøg hos enkelte beboere er en nødvendighed.

 

Kontakt lederen i Boenheden for at aftale nærmere i forhold til besøg og mulighederne for at kommunikere over Skype og FaceTime”

 

Det var desværre ikke muligt at udsende det i dag, da der opstod tekniske problemer med at udsende til så mange på én gang idet kommunens netværk er belastet af mange hjemmearbejdspladser.

 

I de tilfælde hvor besøg vurderes nødvendige, tages der særlige forholdsregler så som ingen adgang til fællesarealer, indgang gennem terrassedøre til lejligheden mv. Skanderborg Kommune vælger at læne sig op ad de nationale retningslinjer, da der er beboere og situationer som nødvendiggøre besøg. Men det er samtidig tydeligt, at pårørende generelt har reduceret besøgende betragteligt. Hvis I som forening ønsker det, kan I sætte vedhæftet op på jeres hjemmeside, med en appel til at besøg begrænses så meget som muligt.  

 

Samtidig er der sat skilte op over hele Landsbyens område, hvor vi beder forbipasserende om at udvise særlig hensyn overfor beboere ved at holde afstand og ikke tage ophold på området."


Med venlig hilsen

Anne-Marie Kruse

Leder af Landsbyen Sølund

Rettelse til vort opslag igår om karantæne på Sølund

15. marts 2020


Vi skal oplyse, at opfordringen om at pårørende ikke besøger boenhederne på Sølund og undlader at tage beboerne hjem på besøg, ikke er udsendt af landsbyledelsen, men er på eget initiativ udsendt af ét og måske flere boenheder på Sølund. 


Vi har derfor opfordret Landsbylederen til at udsende en generel opfordring til alle de pårørende, om ikke at besøge boenhederne de næste 14 dage. Vi har også opfordret til, at lade “Regler til pårørende med familiemedlemmer på plejehjem” gælde for Landsbyen Sølund. 


Situationen som den er idag, er jo ikke, at personer som fornyeligt har været ude og rejse eller føler sig syge, er potentielle smittebærere - det er vi allesammen uden undtagelser!


Personalet i boenhederne er nu bragt i en ekstraordinær situation med skærpede krav for ikke at blive smittede og dermed risikere at smitte vores beboere. Det skal vi pårørende påskønne, og bakke personalet op om, og gennem vores adfærd også bidrage til, at smitterisikoen forbliver på et minimum så smitte af beboere og personale helt undgåes!


Indtil der kommer nye instrukser fra Landsbylederen vil vi gerne gentage vores opfordring til alle pårørende:


I lyset af de skærpelser og begrænsninger samt udfordringer, de ansatte pt. er underlagt på arbejdspladsen i boenhederne og hjemme privat, er vi overbeviste om, at alle pårørende til vores beboere på Sølund iagttager en skærpet opmærksomhed til begrænsning af risikoen for egen smitte fra fremmede personer, familie og venner ved besøg og sammenkomster. Det ville være tragisk, at beboere eller personale skulle ende med at blive smittet af pårørende.


Vi vil gerne sende en stor tak til personalet i alle boenhederne for den ekstraordinære arbejdsindsats i denne tid!

Situationen omkring den aktuelle karantæneperiode på Sølund

14. marts 2020


Pårørendeforeningen har udtrykt sin absolutte opbakning til Landsbylederen til beslutningen om, at Sølund’s beboere i de næste 14 dage ikke forlader Sølund’s område samt lukker Aktivitetscentre og indstiller alle fælles arrangementer på Sølund for at mindske risikoen for at blive smittet. Ligesom at pårørende undlader besøg på Sølund. 


Vi har endvidere bedt Landsbylederen orientere om, hvilke forholdsregler der gælder generelt samt for personalet i Boenhederne i denne periode, hvor sikkerheden er blevet skærpet til beskyttelse af vores beboere. 


I lyset af de skærpelser og begrænsninger samt udfordringer, de ansatte pt. er underlagt på arbejdspladsen i Bostederne og hjemme privat, er vi overbeviste om, at alle pårørende til vores beboere på Sølund også iagttager en skærpet opmærksomhed til begrænsning af risikoen for egen smitte fra fremmede personer, familie og venner ved besøg og sammenkomster. Det ville være tragisk, at beboere skulle ende med at blive smittet af egne pårørende, når karantæneperioden er slut og efterfølgende. 


Læs nedenfor Landsbylederen’s kommentarer samt vedlagte i formationer fra Kommunens Corona Task Force.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund Landsbylederen’s svar til Pårørendeforeningen:


"Jeg deler jeres opmærksomhed på medarbejdernes rejseaktivitet mv. Vi har fulgt myndighedernes anvisninger i forhold til udrejser og karantæner i den forbindelse. Flere medarbejdere har i løbet af ugen aflyst planlagte rejser og vi er i dialog med alle der har været i udlandet - det er dog ikke ret mange.

 

I forhold til gårsdagens udmeldinger om rejser, så vil vi følge myndighedernes udmeldinger vedr. eventuelle karantæner.

 

Vedr. hygiejne og medarbejdernes sociale aktiviteter, så er vedhæftede, fra Ældre og Handicaps Task-Force, sendt ud til alle ledere og medarbejdere. Især linket sidst i dokumentet er her centralt. Samtidig gør vi alt hvad vi kan for at tale meget om det, da skriftlige udmeldinger ofte ikke er de mest effektive. Afsnittet vedr. medarbejdernes beklædning er vi ved at implementere, det er selvsagt en meget stor udfordring i praksis og for den enkelte medarbejder.

 

Vi står unægtelig i en meget atypisk situation, som hele tiden ændrer sig og vi er en stor organisation. Jeg tilstræber tydelig, præcis og passende kommunikation både til medarbejdere og pårørende. Jeg hilser det meget velkommen, at I giver mig et praj, hvis I bliver opmærksomme på uhensigtsmæssigheder i den forbindelse. I ser jo det hele fra en lidt anden vinkel end min, og jeg har pt. øjnene mange steder.


Med venlig hilsen

Anne-Marie Kruse

Leder af Landsbyen Sølund"


Læs informationer fra Kommunens Corona Task Force - her


Læs gode råd til ansatte fra Sunhedsstyrelsen - her

Nye forholdsregler på Sølund ifm Coronavirus

Mail udsendt til alle pårørende af Landsbylederen (via Boenhederne), idag den 11.03.2020 kl. 17:05


Kære alle Pårørende i Landsbyen Sølund

 

I takt med at myndighederne ændrer anbefalingerne i forhold til COVID-19, sker der også løbende justeringer i Landsbyen Sølunds aktiviteter og dagligdag.

 

I Skanderborg Kommunes Ældre og Handicap har vi en Corona Task Force, som mødes hver dag kl. 08.00. Her samles der op på seneste nyt om Coronavirus og besluttes hvordan vi handler på diverse udmeldinger og udfordringer.

 

Det er i dag besluttet, at vi i perioden frem til 1. maj 2020 aflyser al ikke borgerrettet aktiviteter samt alle arrangementer og fester. Dette betyder blandt andet aflysning af:


·       Alle fælles arrangementer i boenhederne

·       Fester og koncerter på tværs af Landsbyen Sølund

·       Alle møder, uddannelser og kurser for medarbejdere og ledere

·       Alle opfølgningsmøder/handleplansmøder med kommunerne

 

Svømmesalen er aktuelt under reparation. Men selv når den bliver klar, vil den være lukket for beboerne, da den kan udgøre en smitterisiko.

 

Vi gør dette for at passe bedst muligt på alle beboere og der vil løbende blive taget stilling til om der skal ske yderligere indsatser.

 

Samtidig er det vigtigt, at I som pårørende er meget opmærksomme på ikke at komme på besøg, hvis I har symptomer på sygdom eller har været ude at rejse i risikoområder.


Derfor er den vedhæftede plakat hængt på ved alle indgange i Landsbyen Sølund.

 

I vil løbende blive informeret, hvis der sker ændringer i forhold til ovenstående. Har I spørgsmål skal I kontakte lederne i Boenhederne.

 

Med venlig hilsen

Anne-Marie Kruse

Leder af Landsbyen SølundLandsbylederen har udsendt forholdsregler for alle, som besøger Landsbyen Sølund


Kære pårørende i Landsbyen Sølund.

 

Som I sikkert ved, har Sundhedsstyrelsen lavet en vejledning med henblik på at beskytte borgere for hvem CORONA virus potentielt kan være forbundet med øget risiko for komplikationer.

Da flere beboere i Landsbyen Sølund tilhører denne målgruppe, gælder disse retningslinjer også Landsbyen Sølund. Dette betyder, at såvel ansatte, pårørende og samarbejdspartnere i Landsbyen Sølund, skal forholde sig således:

 

Er du eller nogen i din husstand kommet hjem fra et risikoområde efter 18. februar 2020, skal I undgå besøg i Landsbyen Sølund 14 dage efter hjemkomst. De 14 dage regnes fra hjemkomstdato dvs. hvis man eksempelvis er kommet hjem den 20. februar skal man blive hjemme til 5. marts, så der samlet set er gået 14 dage siden man har været i et risikoområde.

 

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan I holde jer opdateret på, hvilke områder der betragtes som risikoområder.

 

Vi gør dette for at sikre bedst mulige betingelser for beboerne. Har I spørgsmål er i velkommen til at kontakte lederen i Boenheden.  


Med venlig hilsen

 

Anne-Marie Kruse

Leder af Landsbyen Sølund